1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Çatalbük RES’lerin ÇED gerekli değil kararı yeniden yargıda

Çatalbük RES’lerin ÇED gerekli değil kararı yeniden yargıda

Anayasa Mahkemesi, mahkemenin “ÇED gerekli değildir” kararına itiraz etmek isteyen vatandaşların açtığı davanın reddini haksız buldu. Dava yeniden görülecek. 

Çatalbük RES’lerin ÇED gerekli değil kararı yeniden yargıda

Enerji Günlüğü - Anayasa Mahkemesi, mahkemenin “ÇED gerekli değildir” kararına itiraz etmek isteyen vatandaşların açtığı davanın reddini haksız buldu. Dava yeniden görülecek. 

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aydın ilinin Söke ilçesinde bulunan Çatalbük Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli olmadığına hükmeden mahkeme kararına karşı açılan iptal davasının reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve başvurucu vatandaşları haklı buldu. 

22 Eylül 2014 tarihinde, Bakanlar Kurulu tarafından Çatalbük RES’in yapımı amacıyla alınan, 2014/6820 sayılı acele kamulaştırma kararı üzerine bir grup vatandaş işlemin iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. 

Danıştay 6. Dairesi, iptal işleminin iptaline hükmetmiş; karar onaylanmış ve kesinleşmişti. 

Bunun üzerine davacı vatandaşlar Çatalbük RES-1 ve Çatalbük RES-2 projeleri için alınan “ÇED gerekli değildir” kararının hem ayrı ayrı alınması gereken kararlar olduğu hem de bölgede Ege Bölgesi’nin potansiyelinin kaldıramayacağı sayıda RES projesinin yapıldığı, proje alanına yakın taşınmazların tamamının pamuk tarlalarından ve zeytinliklerden oluştuğu, söz konusu projeler nedeniyle doğal/ekolojik ortamın zarar göreceği gerekçeleriyle “ÇED gerekli değildir” kararının iptali istemiyle ayrı ayrı dava açmışlardı. 

Aydın 2. İdare Mahkemesi davayı ehliyet yönünden reddetti ve temyiz edilen red kararı, karar düzeltme yolu kapalı olmak kaydıyla,  Danıştay 14. Dairesi’nde onaylanmıştı. Bunun üzerine davacılar Anayasa Mahkemesi’ne başvurdular. 

Anayasa Mahkemesi, dosyayı inceledikten sonra adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliği ile hükmetti ve Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. Madde’si uyarınca mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine iki karşı oy ve oyçokluğu ile karar verdi. Başvurucuların tazminat talepleri ise reddedildi. 

Dava Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

Önceki ve Sonraki Haberler