1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Çorum OSB elektrik şebekesi kurduracak

Çorum OSB elektrik şebekesi kurduracak

Enerji Günlüğü - Çorum Organize Sanayi Bölgesi (2. Tevsii) alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi ihale edilecek.Çorum Organize Sanayi Bölgesi...

Çorum OSB elektrik şebekesi kurduracak

Enerji Günlüğü - Çorum Organize Sanayi Bölgesi (2. Tevsii) alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, kendi sorumlulukları altında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi (2. Tevsii) alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işinin, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edileceğini duyurdu. 

Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak olan iş 15/12/2016 tarihine kadar tamamlanacak.

İşin ihalesi için belirlenen keşif bedeli 7.725.000 TL, geçici teminat bedeli ise 540.750 TL olarak belirlendi. 

İHALE YERİ VE TARİHİ

İhale, 25/08/2016 tarihinde saat 10.00'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- Ankara adresinde yapılacak. 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyası, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında veya Çorum - Ankara Karayolu 12. Km. Çorum adreslerinde görülebilecek veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve isteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunlu olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler