1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Doğalgaz lisanslarında sermaye yeterliliği aranacak

Doğalgaz lisanslarında sermaye yeterliliği aranacak

Doğalgaz Piyasasında faaliyet göstermek üzere yenilenecek olan lisanslar için sermaye yeterliliği şartı aranacak. 

Doğalgaz lisanslarında sermaye yeterliliği aranacak

Enerji Günlüğü – Doğalgaz Piyasasında faaliyet göstermek üzere yenilenecek olan lisanslar için sermaye yeterliliği şartı aranacak. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayımladı. Yönetmelikte lisansların yenilenmesiyle ilgili hükme, sermaye yeterliliği şartı eklendi. 

SERMAYE YETERLİLİĞİ BELGESİ İBRAZ EDİLECEK
Yönetmeliğin “İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması” başlıklı 11. maddesinde yer alan üçüncü fıkrada, daha önce başvurunun kabul edilmesiyle lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin 30 gün içinde ibraz edilmesi yeterliydi. Bundan böyle lisans yenileme bedeli dekontuyla birlikte lisans sahibinin cari yıla ait ilgili mevzuatta belirtilen tutarda asgari sermayeye sahip olduğunu gösterir belgenin de yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenecek. 

Yönetmelikte ayrıca “Lisans başvurusu” başlıklı 8 maddeye bir fıkra ilave edildi ve lisans başvurularının bundan böyle elektronik ortamda da yapılabileceği hükme bağlandı. Yönetmelik değişikliğinde bu yeni düzenlemeye bağlı bazı başka değişiklikler de silsile halinde gerçekleştirildi. Örneğin daha önce lisans sahibi için açılan sicil dosyası bundan böyle her bir lisans için açılacak ve sicil dosyaları elektronik belge yönetim sisteminde işlenip, muhafaza edilecek.  

“Lisansların sona ermesi” başlıklı 16 maddede ise lisansın sona ermesini sağlayan durumlardan iflasla ilgili hüküm ifade edilirken; lisans sahibi hakkındaki iflas kararının hukuki olarak kesinleşmesine bağlandı. 

“İthalat lisansı sahibi şirketlerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19 maddedeki değişiklikle de ithal veya yurtiçinden temin edilen doğalgazın devredilebileceği kuruluşlar arasına, OtoCNG şirketleri ve toptan satış (OtoLNG) şirketleri de eklendi. Aynı maddenin 8 fıkrasındaki değişiklik ise ithalat spot lisansı almayı gerektiren haller arasına, spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı da ilave edildi. Bunlardan herhangi birinin ithalatını yapmak isteyen şirketlerin tek bir ithalat spot lisansı almaları yeterli olacak. 

CNG LİSANSI İLE İTHAL CNG TİCARETİ SERBEST
İthalat spot lisansı kapsamında yurt dışından temin edilen CNG diğer lisans sahiplerine ve tüketicilere arz edilebilecek. İthalat spot lisansı sahipleri yurt içinde gerçekleştirecekleri CNG faaliyetlerini ilgili CNG lisanslarını alarak veya bu lisanslara sahip tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla yürütebilecekler. Spot boru gazı ithalatına ilişkin uygulama yöntemi ile CNG ithalatına ilişkin uygulama yöntemi Kurul tarafından çıkarılacak usul ve esaslarda belirlenecek. İthalat (Spot) lisansı sahipleri gerçekleştirdikleri ithalat faaliyetine ilişkin miktar, kaynak (satıcı taraf olan şirket/ülke) ve teslimat noktası bilgilerini Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Kuruma sunmakla yükümlü olacaklar. 

İthalat lisanslarıyla ilgili yeniliğe benzer şekilde, toptan satış lisansı sahibi şirketler de satın aldıkları doğal gazı OtoCNG şirketlerine ve toptan satış (OtoLNG) şirketlerine, satabilecekler. 

İHRACATTA ÜLKE İHTİYACINA GÖRE KISITLAMA OLABİLECEK
İhracat lisansı sahibi şirketlerin hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği 30 maddeye eklenen fıkrayla, ihracat nedeniyle ülke ihtiyacının ve sistemin işleyişinin aksatılmamasının esas olduğu hükmü kondu. Yani EPDK, yurtiçindeki ihtiyacı ve sistem ihtiyaçlarını gözetmek suretiyle ihracat işlemlerine kısıtlama getirebilecek. 

MİRASÇILAR SADECE BİLDİRİMDE BULUNACAK
“Hisse devri” başlıklı 42 maddenin 9 fıkrasındaki değişiklik de %10 üzerinde hisse sahibi gerçek kişilerin vefatı halinde mirasçılarının 30 gün içinde EPDK’ya bildirimde bulunması yeterli olacak. Daha önce yeni hissedarların bazı bilgi ve belgeleri de EPDK’ya ibraz etmesi gerekiyordu. 

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ZORUNLU
Yönetmeliğe eklenen Geçici 11. maddeyle birlikte; lisans sahibi tüzel kişilerin, elektronik tebligat mevzuatına uygun olarak temin edecekleri Elektronik Tebligat Adreslerini üç ay içerisinde Kuruma bildirmeleri gerekiyor. 

Yönetmeliğe eklenen Geçici 12. maddeyle de İthalat (Spot LNG) lisanslarının altı ay içinde resen İthalat (Spot) lisansı olarak tadil edileceği hususu da hükme bağlandı. 

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler