1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Dönmez: Kömür üretiminde çevresel sürdürülebilirlik önceliğimiz

Dönmez: Kömür üretiminde çevresel sürdürülebilirlik önceliğimiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kömür üretiminde önceliğin çevresel sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, Maden Kanunu’nda rehabilitasyon konusuna çok geniş yer verileceğini beklediklerini söyledi.

Dönmez: Kömür üretiminde çevresel sürdürülebilirlik önceliğimiz

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kömür üretiminde önceliğin çevresel sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, Maden Kanunu’nda rehabilitasyon konusuna çok geniş yer verileceğini beklediklerini söyledi.

KÖMÜR-DER’in düzenlediği Sektör Toplantısında değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli kömür üretimini enerji bağımsızlığımız ve istihdam açısından kritik gördüklerini belirterek, kömürün artık daha çevreci kriterlerle üretildiğini ve elektrik enerjisine dönüştüğünü söyledi.  

Milli Enerji ve Maden Politikası’nın önemli bir ayağını oluşturan ve yaklaşık 130-140 bin civarında doğrudan istihdam sağlayan madencilik sektöründe özel teşebbüsün önünü açtıklarını ve bundan sonra da açmaya devam edeceklerini kaydeden Dönmez, “Çevreci bir madencilik prensibiyle, madenlerimizden de doğadan da vazgeçmeyeceğiz! Kömür üretiminde çevresel sürdürülebilirlik önceliğimiz. Kurallara uygun olarak bu iş yapılırsa güvenli ve çevreci bir madencilikle ekonomimize ciddi bir katkı sağlarız” dedi.

KÖMÜR ÜRETİMİNDE ÖNCELİK ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kömür yakıtlı termik santrallerin baz yük santralleri olması nedeniyle önemini sürdürmeye devam edeceğini belirten Dönmez, kömür üretiminde önceliğin çevresel sürdürülebilirlik olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Maden Kanunu’nda rehabilitasyon konusuna çok geniş yer verileceğini beklediklerini kaydetti.

Dönmez, “Ülkemizdeki orman alanlarının sadece binde 3’ünde madencilik faaliyetleri yürütülüyor. Bu alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın sıkı denetimleri söz konusudur. Daha önceki konuşmalarımda da ısrarla belirttiğim bir husus var. Doğa da bizim, madenler de. Birileri yalanlarla, yanlışlarla çarpık bir algı oluşturmaya çalışsa da madencilik ve çevre birbirinin karşıtı olan kavramlar değil. Hangi alanda madencilik yapılacağı, madencilik faaliyeti için hangi kurumlardan hangi izinlerin alınacağı kanunlarımızda, mevzuatımızda belli. Ayrıca, bir maden sahası terk edildiğinde, maden sahibi, projesine göre o sahayı rehabilite etmek ve ağaçlandırmakla yükümlü. Ülkemizde bu konuda çok güzel örnekler var. Yeni Maden Kanunu’nda rehabilitasyon konusuna çok geniş yer verileceğini de bekliyoruz” dedi.

KÖMÜR ARTIK DAHA ÇEVRECİ KRİTERLERLE ÜRETİLİYOR

2020 Ekim sonu itibariyle Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 34’ünün kömürden karşılandığını kaydeden Dönmez, “Kömür sektörü bugün teknolojiye yaptığı yoğun yatırımlarla hem çevresel kriterlerin sağlandığı hem de verimliliğin artırıldığı bir yapıyı hayata geçirmeye başladı. Kömürün artık daha çevreci kriterlerle üretildiği ve elektrik enerjisine dönüştüğü gerçeğini bizzat canlı örneklerle anlatmak zorundayız.

Kamuoyunun kömürle ilgili çevresel hassasiyetlerimizin en üst düzeyde olduğunu bilmesi gerekiyor. Yapılan bunca yatırımın, doğayı korumak için verilen bunca mücadelenin kamuoyu nezdinde de bir karşılığının olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

SEKTÖRE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Kovid-19 döneminde madenciliğimizin mevcut şartlardan asgari ölçüde etkilenmesi için çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldıklarını ifade eden Dönmez, “Bu kapsamda devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerini 2020 sonuna bırakarak şirketlerimizin bütçelerine derin bir nefes aldırdık. İnceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu ve işletme projesi gibi beyanları da Eylül sonuna erteleyerek şirketlerin nakit akışlarına bir katkı sağlamış olduk. Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında verilen ruhsatlardaki eksikliklerin tamamlanması için verilen süreyi 30 Eylül’e uzatmıştık. Ocak ayı içerisinde yatırılmadığı için iki katı olarak tahakkuk ettirilen ruhsat bedellerini, ruhsat iptali yapılmaksızın yine iki katı ödenmesi kaydıyla 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzattık. Bu genel önlemlerin dışında depremden etkilenen Malatya ve Elazığ’daki rödovansçılar ve ruhsat sahiplerinin de vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanlarını Eylül sonuna, devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerini de 28 Aralık’a kadar uzattık. Ayrıca geçtiğimiz aylarda imzaladığımız bir kararla temdit süresine 6 ay kala temdit evraklarının MAPEG’e sunulmasıyla ilgili şartı yıl sonuna kadar erteledik” dedi.

Dönmez, Türkiye’de bugün, 85’i yer altı işletmesi, 250’si açık işletme, 60 adedi de hem açık hem yer altı işletmesi olmak üzere toplam 395 kömür ruhsatının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler