1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği değişti

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği değişti

Enerji Günlüğü – EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde bir dizi değişik yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bugünkü Resmi Gazete’de...

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği değişti

Enerji Günlüğü – EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde bir dizi değişik yaptı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bugünkü Resmi Gazete’de yayınladığı duyurusuyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde (EPLY) bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi. 

Buna göre EPLY’de gerçekleştirilen değişiklikler şunlar oldu: 

Madde 4 / 1. Fıkra; ‘vv’ bendi

“vv) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini” bendi ilga edildi. Aynı fıkraya şu bend eklendi: 

“ööö) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü”. 

Madde 7 / 1. Fıkra; ‘b’ bendi

“b) Kurulu gücü azami bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi” ifadesi değiştirilerek şu şekle sokuldu: 

“b) Kurulu gücü azami bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi”. 

Madde 7 / 1. Fıkra; ‘e’ bendi eklendi

e) Bakanlığın görüşü alınarak Kurulun belirleyeceği limitler ile usul ve esaslar çerçevesinde elektrik depolama ve talep tarafı katılımı kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetleri.

Madde 7 / 1. Fıkra; ‘f’ bendi eklendi

f) Elektrik aboneliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, kurulu gücü tarımsal sulama tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, birden fazla tesis için tesislerin sözleşme güçleri toplamıyla sınırlı olmak koşuluyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi.

Madde 34 / 7. Fıkra; d bendi

“d) Sekizinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla gerekli olan elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda, Kanunun 27 nci maddesinin yedinci fıkrasına istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında enerji temin etme” ifadesi değiştirilerek şöyle düzenlendi; 

“d) Sekizinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla gerekli olan elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda, Kanunun 26 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası çerçevesinde yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında enerji temin etme”.  

Madde 34 / 8. Fıkra; d bendi

“d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla gerekli olan elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda, Kanunun 27 nci maddesinin yedinci fıkrasına istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında enerji temin etmek” ifadesi de şu şekilde değiştirildi:  

“d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla gerekli olan elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda, Kanunun 26 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası çerçevesinde yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında enerji temin etmek”. 

Aynı yönetmelikte birçok muhtelif maddede yer alan YEGM (Yenilenebilir Enerji genel Müdürlüğü) ifadesi, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü olarak; muhtelif maddelerde geçen TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ) ibaresi ise EÜAŞ (Eşlektrik Üretim AŞ) olarak değiştirildi. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler