1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik sektöründe önlisans dönemi...

Elektrik sektöründe önlisans dönemi...

Enerji Günlüğü - Enerji üretim lisansı başvurusunda bulunanlara, öncelikle üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay,...

Elektrik sektöründe önlisans dönemi...

Enerji Günlüğü - Enerji üretim lisansı başvurusunda bulunanlara, öncelikle üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi, üretim tesisinin kurulacağı sahanınmülkiyet ve kullanım hakkını elde edebilmesi için belirli süreli önlisans verilecek. Mücbir sebepler hariç, 24 ayı geçemeyecek önlisans süresi içinde bu işlemleri tamamlayamayan, gerekli belgeleri çıkartamayan başvuru sahiplerine lisans verilmeyecek.
Lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında, önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan ya da dolaylı olarak değişmesi, hisselerinin devri veya hisselerinin devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılması, kurum tarafından belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda önlisans iptal edilecek.
Önlisansın, önlisans sahibinden kaynaklanmayan bir nedenle iptali veya süresinin dolması halinde, ilgili tüzel kişinin teminatı iade edilecek. Bu durumda, söz konusu başvuru sahibine, başka başvurular yoluyla piyasaya girişi için yasak konulmayacak.
Önlisans başvurusu sahibinden, yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemesi halinde irat kaydedilmek üzere teminat mektubu alınacak. Teminat tutarı, kurulmak istenen tesisin niteliği ve büyüklüğüne göre yönetmelikle belirlenecek.

Rüzgar ve güneş santrali başvurularında öncelik, arazi sahiplerinin...

Önceki ve Sonraki Haberler