1. HABERLER

  2. PETROL

  3. EPDK 14 işletmeye toplam 4 milyon 295 bin lira ceza kesti

EPDK 14 işletmeye toplam 4 milyon 295 bin lira ceza kesti

Enerji Günlüğü – EPDK, yaptığı denetimler sonucunda, 14 işletmeye toplam 4.295.579 TL idari para cezası verdi.  Enerji Piyasası Düzenleme...

EPDK 14 işletmeye toplam 4 milyon 295 bin lira ceza kesti
Enerji Günlüğü – EPDK, yaptığı denetimler sonucunda, 14 işletmeye toplam 4.295.579 TL idari para cezası verdi. 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), aralarında 6 LPG otogaz bayisi, 4 akaryakıt bayisi, 3 de lisanssız kişi ve kuruluş olmak üzere 14 işletmeye toplamda 4.295.579 TL idari para cezası verdi. 
 
EPDK, 3 adet LPG otogaz bayisinin lisansını da iptal etti. Kurul ayrıca 8 LPG otogaz bayisi, 2 akaryakıt dağıtıcısı, bir LPG dağıtıcısı, 4 akaryakıt bayisi, bir madeni yağ lisanslı işletme ve bir lisanssız işletme olmak üzere toplam 17 şirketten de savunma istedi. 
 
Para cezalarına neden olan aykırılıklar arasında şunlar vardı:
• LPG otogaz bayilik lisansı alınmaksızın LPG otogaz bayilik faaliyetinde bulunulması. 
• İstasyon sahası içinde tüp dolumuna yarayan aparat bulundurulması. 
• İlan panosunda LPG otogaz satış fiyatının ilan edilmemesi.
• İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması. 
• İstasyonda mevzuatta belirtilen niteliklere haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması. 
• Başka bir dağıtıcıya ait kurumsal kimlik bilgilerinin kaldırılmaması ve Kurumun talep ettiği yazılı savunmanın süresi içinde Kuruma ulaştırılmaması.
• Lisanssız olarak bayilik faaliyeti yapılması. 
• İstasyonda yapılan akaryakıt satış işlemlerinin otomasyon sistemine yansımaması. 
• Dağıtıcı tarafından bayiye yapılan bazı dolumların otomasyona yansımaması ve süresi içinde talep edilen savunmanın yapılmaması. 
• Talep edilen 2015 yılının ilk 11 ayına ait gaz yağı teminine ve dış satışlarına ilişkin bilgi ve belgelerin Kurum’a ibraz edilmemesi. 
• Lisansı olmaksızın piyasa faaliyetinde bulunulması ve yasal süre içinde yazılı savunma yapılmaması.
• Bayisi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sistemi ile ilgili yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi ve buna ilişkin olarak Kuruma bildirimde bulunmaması. 
 
EPDK’nın denetimler sonucunda savunma istediği aykırılıklar ise şunlar oldu: 
• Bayisinin otomasyon sistemine ilişkin verileri ile ilgili, mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma savunmada bulunulmaması. 
• Dağıtıcısının haricinde akaryakıt ikmali yapılması. 
• Lisansı ile tanınan haklar dışında faaliyet göstererek otomasyon sistemi sağlıklı çalışmamasına rağmen bayilik faaliyeti yapılması. 
• Temin edilen baz yağının madeni yağ üretim faaliyeti haricinde doğrudan ticarete konu edilmesi. 
• Bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi. 
• Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması.
• İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması.
• Tesiste ilan panosunda ilan edilen fiyatın pompa fiyatından farklı olması. 
• Tesiste LPG tüpü dolumuna yarayan teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulması. 
• İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması. 
• Dağıtıcı lisansı sahibi firmanın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyona LPG ikmali yapması. 
• Lisans almaksızın otogaz bayilik faaliyeti yapılması. 
• Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmaması. 
• Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılmaması.
• İstasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması. 
• İstasyonda LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırılması. 
• Tesis mühürlü olmasına rağmen LPG pompasının altından çekilen hat ile mutfak tüpüne dolum yapılmak suretiyle lisansız LPG ikmal faaliyetinin yapılması.
 
Lisansı iptal edilen 3 şirkette rastlanan aykırılık ise istasyonda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması ve 30 günlük geçici durdurma yaptırımı sonunda, lisans sahibinin söz konusu mevzuata aykırı durumunu devam ettirmesi idi. 
Önceki ve Sonraki Haberler