1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EPDK’dan Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne standart

EPDK’dan Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne standart

Enerji Günlüğü –Türkiye’nin elektrik üretim ve dağıtımı konularında son verilerini içeren coğrafi bilgi sistemleri (CBS) elektrik dağıtım şirketleri...

EPDK’dan Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne standart

Enerji Günlüğü –Türkiye’nin elektrik üretim ve dağıtımı konularında son verilerini içeren coğrafi bilgi sistemleri (CBS) elektrik dağıtım şirketleri tarafından iyileştirilecek ve tutulan verilerle ilgili asgari standartlar belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun aldığı karara göre elektrik dağıtım şirketlerinin kurduğu CBS’ler dağıtım şirketi ve elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilecek ve tutulan CBS’ler ile ilgili asgari standartlar belirlenecek.

CBS’lere ilişkin Usul ve Esaslar 27.032018 tarihinde yürürlüğe girdi ve tamamlanması gereken yükümlülükler 1 Ocak 2019 tarihine kadar yerine getirilecek.

Buna göre, dağıtım şirketi tarafından kurulmuş olan CBS şirketin lisansı kapsamında sorumlu olduğu dağıtım bölgesinin ve komşu dağıtım şirketi olan enerji veriş/çekiş noktalarının tamamını kapsayacak. CBS’ler Orta Gerilim (OG) ve Alçak Gerilim (AG) şebeke modellerini gösterecek.

Ayrıca şebeke envanterini, direk, armatür, parafudur, iletken bilgileri, akım ve gerilim trafosu, kullanıcı bağlantı bilgileri, ayırıcı, hücre, kesici, reaktör, kapasitör, trafo, röle/koruma elamanı, dağıtım panosu ve dağıtım binası olmak üzere her bir dağıtım varlığı bazında raporlayacak ve asgari olarak her bir dağıtım varlığına ilişkin karakteristik bilgilerini gösterebilecek. CBS’ler, Arıza Yönetim Sistemleri, Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemleri/Şebeke Yönetim sistemleri, Müşteri Bilgi Sistemleri, Şebeke Yatırım Yönetim Sistemleri/Yazılımları EPDK tarafından gerekli görülebilecek ilave sistemlerle entegre çalışabilecek.

CBS’lerde güncel tutulması gereken veriler

Dağıtım şirketlerinin kurduğu CBS yazılımındaki veriler EPDK ve onun belirleyeceği ilgili kurum ve kuruluşların erişimine sunulacak. Bu veriler şöyle; coğrafi konum bilgileri de dahil olmak üzere, direk, armatür, parafudur, iletken bilgileri, akım ve gerilim trafosu, kullanıcı bağlantı bilgileri, ayırıcı, hücre, kesici, reaktör, kapasitör, trafo, röle/koruma elamanı, dağıtım panosu ve dağıtım binası gibi dağıtım varlıkları ve bu varlıkların karakteristik bilgileri, Dağıtım sistemine bağlı tüm kullanıcı tesislerinin coğrafi konumla eşleştirilmiş verileri (adres, tesisat numarası, sayaç bilgisi vb), şebeke unsurlarının birbirleriyle olan elektriksel ve fiziksel ilişkileri, dağıtım şirketince yeni yapılan veya planlanan projeler ile şirket arıza, onarım ve bakım ekiplerinin bulunduğu merkezlere ait coğrafi konum bilgileri yer alacak.

Veriler iki ayrı sunucuda saklanacak

CBS kapsamındaki veriler biri aktif diğeri yedek olmak üzere en az iki ayrı sunucuda saklanacak. Veriler en geç haftalık olarak yedeklenecek. Yedek sunucu veya sunucular Felaket Kurtarma Merkezi olarak işlev görecek.

Sistemler yüzde 95 veri doğruluğu sağlayacak

CBS’ler yapılan incelemelerde en az yüzde 95 veri doğruluğu sağlayacak. İnceleme ve denetimler her bir dağıtım şirketi için her bir tarife uygulama döneminde yapılacak. Dağıtım şirketi bazında müteakip inceleme ve denetimler en az 3 yıl ara ile gerçekleştirilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler