1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. Etaş Kırşehir’de 2 MW’lık biyogaz tesisi kuracak

Etaş Kırşehir’de 2 MW’lık biyogaz tesisi kuracak

Etaş Afyon Tavukçuluk, Kırşehir’in Mucur ilçesinde kuracağı 2 MW’lık biyogaz tesisinde günde 98 ton hayvan ve bitki atığını işleyerek elektrik ve gübre üretecek.

Etaş Kırşehir’de 2 MW’lık biyogaz tesisi kuracak

Enerji Günlüğü - Etaş Afyon Tavukçuluk, Kırşehir’in Mucur ilçesinde kuracağı 2 MW’lık biyogaz tesisinde günde 98 ton hayvan ve bitki atığını işleyerek elektrik ve gübre üretecek.

Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kırşehir ili, Mucur İlçesi, Solaklı Mahallesi’nde kendine ait tapulu arazide 2,016 MW kapasiteli Biyogaz Enerji Santrali ve Organik Gübre Üretim Tesisi kurulması planlanıyor. Projenin değeri yaklaşık 10 milyon lira olarak hesaplanıyor. Tesiste elektrik ve gübre üretiminin yanında bölgedeki hayvancılık tesislerinden kaynaklı hayvansal dışkı atıkların ve çiftliklerde ortaya çıkacak organik atıkların nihai bertarafı da sağlanacak.

Proje kapsamında, 10 ton/gün büyükbaş hayvan dışkısı, 30 ton/gün tavuk dışkısı kullanılarak işletilecek biyogaz tesisi kurulacak. Bununla birlikte besleme menüsünü zenginleştirmek amacıyla çevrede mevcut 53 ton/gün bitkisel atık ve 5 ton geri çevrim suyu da tesiste biyogaz üretiminde kullanılacak.

Biyogaz Enerji Santraline gelecek olan günde 98 ton biyobozunur atık anaerobik ortamda, biyolojik olarak parçalanacak. Parçalanma esnasında açığa çıkacak olan biyogaz ise kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı enerjisi üretimi için kullanılacak. Kurulacak kojenerasyon sistemi toplam gücü ise 2,016 MWe/2,078 MWm olacak.

Tesiste yılda 16.095.600 kWh elektrik üretilecek.Üretilen elektrik, orta gerilim hattına verilerek enterkonnekte ağa ulaştırılacak.

FERMENTE ÜRÜNLER GÜBRE OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK 

Proje kapsamında ayrıca, biyometanizasyon prosesi sonucu ortaya çıkacak olan katı fermente ürünün işleneceği, 11.826 ton/yıl (32,4 ton/gün) kapasiteli “Organik Gübre İşleme Tesisi” de yer alacak. 

Tesiste anaerobik fermantasyon sonrasında sıvı ve katı form olmak üzere iki form halinde ayrılan işlenmiş fermente ürün elde edilecek. Sıvı fermente ürün, öncelikle sıvı fermente ürün deposuna alınacak ve gübre olarak değerlendirilecek. Ürünün yasal kriterleri sağlayamaması durumunda tesis bünyesinde kurulacak olan atıksu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deşarj edilecek. Katı fermente ürün ise organik gübre üretim tesisine alınacak. Burada 32,4 ton/gün katı fermente ürün işlenerek 11.826 ton/yıl ton/yıl organik gübre üretimi gerçekleştirilecek. 

Enerji Günlüğü 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler