1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. G20 yenilenebilir kapasitesini 3 kat arttıracak

G20 yenilenebilir kapasitesini 3 kat arttıracak

Dünyanın en güçlü ekonomileri arasındaki 19 ülke, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nden oluşan G20 Zirvesi’nde fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması konusuna değinilmedi.

G20 yenilenebilir kapasitesini 3 kat arttıracak

Enerji Günlüğü - G20 liderleri, yenilenebilir enerjinin üç katına ve enerji verimliliği hedeflerinin iki katına çıkarılmasında anlaştı. 

Hindistan G20 Dönem Başkanlığı, Başbakan Narendra Modi'nin liderler arasında uzlaşma sağlandığını açıklamasının ardından G20 Liderler Zirvesi Deklarasyonu'nu yayınladı. Nihai metinde yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması, enerji verimliliğinin iki katına çıkarılması, çok uluslu kalkınma bankalarının reformuna duyulan ihtiyaç ve kalkınmaya yönelik trilyonlarca dolarlık fonun kilidini açmak için borçların yeniden yapılandırılması konularında mutabakata varıldı.

Metinde G20'nin "Mevcut politikalar ve hedefler yoluyla yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel olarak üç katına çıkarılmasına yönelik tüm çabaları takip ve teşvik edeceği, aynı zamanda azaltma ve uzaklaştırma teknolojileri de dâhil olmak üzere diğer sıfır ve düşük emisyon teknolojilerine de benzer bir isteklilik göstereceği" belirtiliyor. 

G20, 2030 yılına kadar enerji verimliliği iyileştirme oranının iki katına çıkarılması için gönüllü eylem planlarını destekliyor.

FOSİL YAKITIN AŞAMALI AZALTILMASINA DEĞİNİLMEDİ

Öte yandan COP28'de başarılı bir sonuca ulaşılması için kilit bir konu olan fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması konusuna değinilmedi. Fosil yakıt kelimesi, fosil yakıt sübvansiyonlarına yönelik reformlar bağlamında sadece bir kez geçiyor. Metin, ulusal koşullara uygun olarak ve adil geçişe yönelik destek ihtiyacını kabul ederek, karbonu tutulmayan kömür enerjisinin aşamalı olarak azaltılmasına dikkat çekiliyor.

İKLİM BİLİMİ KABUL EDİLİYOR

Metin iklim bilimini kabul ediyor ve son IPCC AR6 sentez raporuna ve 1.5 C'yi karşılama ihtiyacına ve "sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 2019 seviyelerine göre %43 oranında hızlı bir şekilde azaltılması ve 2020-2025 yılları arasında pik emisyona ulaşılmasına” atıfta bulunuyor, ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklılaştırılmış pozisyonlarına geri dönüyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE 4 TRİLYON DOLAR FİNANSMAN

G20, gelişmekte olan ülkeler için yeni ve gelişen teknolojileri, temiz ve sürdürülebilir teknolojiyi teşvik etmek üzere düşük maliyetli finansmanı kolaylaştırmak için çalışmasını taahhüt ediyor; yıllık 4 trilyon dolarlık bir yatırım rakamını ortaya koyuyor.

Gelişmekte olan ülkelerin Ulusal Katkı Beyanı (NDC)'lerini yerine getirebilmeleri için 2030 öncesi dönemde 5,8-5,9 trilyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiliyor.

100 milyar dolar: 2010 yılında belirlenen 100 milyar dolarlık hedefe ilk kez 2023 yılında ulaşılacağı vurgulanıyor.

 

Önceki ve Sonraki Haberler