1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. HİDRO

  4. Hidroelektrik kaynak katkı payı alt limiti 10.000TL/MW

Hidroelektrik kaynak katkı payı alt limiti 10.000TL/MW

Hidroelektrik kaynak katkı payı tekliflerinin alt limiti 10.000 TL/MW olarak belirlendi.

Hidroelektrik kaynak katkı payı alt limiti 10.000TL/MW

Enerji Günlüğü - Hidroelektrik kaynak katkı payı tekliflerinin alt limiti 10.000 TL/MW olarak belirlendi.

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelik bu konuda daha önce yürürlükte olan aynı başlıklı Yönetmeliği de yürürlükten kaldırdı. 

Yeni Yönetmelik’in “Hidroelektrik kaynak katkı payı teklifinin verilmesi ve güncellenmesi” başlıklı 11. maddesinde, verilen tekliflerin minimum 10.000TL/MW olmasının zorunlu olduğu bildirildi. Yürürlükten kalkan eski Yönetmelik’te, “Verilen tekliflerin 1000TL/MW ve katları olması zorunludur” hükmü yer alıyordu. 

KURULU GÜÇ DEĞİŞİKLİĞİ
Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra ilan edilen işlerde, şirket tarafından proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucu kurulu güçte artış meydana gelmesi durumunda artan kurulu güç değeri, azalışlarda DSİ internet sayfasında ilan edilen kurulu güç, ödemeye esas toplam kurulu güç (MWm) olarak dikkate alınacak. Yönetmelik’in yayım tarihinden önce ilan edilen işlerde ve kot artışına bağlı olarak meydana gelen kurulu güç değişikliklerinde ise DSİ tarafından geliştirilen projeler için DSİ internet sitesinde başvuruya açılan proje bilgilerinde belirtilen kurulu güç, şirket tarafından geliştirilen projeler için ise DSİ internet sitesinde toplantı tarihlerinin ilan edildiği proje bilgilerinde belirtilen kurulu güç, ödemeye esas toplam kurulu güç (MWm) olarak dikkate alınacak. 

KATKI PAYI HESAPLAMASINDA PİYASA TAKAS FİYATI ESAS OLACAK
Yönetmelik’te, katkı payı ödemesi tutarının hesaplanmasında uygulanacak formül şöyle bildirildi: 

Yıllık hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Tutarı = P x T x K

P = Tesisin toplam kurulu gücü (MW)
T = Birim MW kurulu güç başına hidroelektrik kaynak katkı payı teklifi (TL)
K = Güncelleştirme katsayısı
K = K1/K3
K1 = Ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen Yıllık Aritmetik Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (kr.)
K3 = Teklifin verildiği yılda gerçekleşen Yıllık Aritmetik Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (kr.).

K1 değeri eski Yönetmelik'te “Yıllık Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (Kr.)” olarak ele alınıyordu. Yeni Yönetmelik bu değeri “Yıllık Aritmetik Ortalama Piyasa Takas Fiyatı (kr.)” olarak değiştirdi.

Katkı payı, bu formüle göre lisans süresi sonuna kadar her yıl tahsil edilecek. 

Ayrıca; 21 Şubat 2015 tarihinden önce imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarında yer alan K1 tanımı, ödemeye esas üretim yılında gerçekleşen yıllık aritmetik ortalama piyasa takas fiyatı şeklinde uygulanacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler