1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. HİDRO

  4. Belediyelerin hidroelektrik tesis kurma imkanları genişledi

Belediyelerin hidroelektrik tesis kurma imkanları genişledi

Belediyeler, sorumluluk alanlarındaki teknik açıdan uygun kaynaklarda üretim yapmak üzere lisanssız hidroelektrik tesisleri kurabilecekler. 

Belediyelerin hidroelektrik tesis kurma imkanları genişledi

Enerji Günlüğü - Belediyeler, sorumluluk alanlarındaki teknik açıdan uygun kaynaklarda üretim yapmak üzere lisanssız hidroelektrik tesisleri kurabilecekler. 

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelik bu konuda daha önce yürürlükte olan aynı başlıklı Yönetmeliği de yürürlükten kaldırdı. 

BELEDİYELERİN LİSANSSIZ ÜRETİM İMKANLARI GENİŞLETİLDİ
Yeni Yönetmelik, belediyelerin lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilmeleriyle ilgili çerçeveyi genişletiyor. Bundan böyle belediyeler, sorumluluk alanlarında bulunan ve teknik olarak uygunluğu belgelenen kaynaklarda, elektrik üretimi yapmak üzere lisanssız hidroelektrik tesisleri kurabilecekler. Daha önceki düzenleme, belediyelere sadece içme suyu maksatlı kullanılan baraj, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim kapsamında tesisler kurmalarına müsaade ediyordu. 

Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan şirketler, belediyeler tarafından işletilen içme suyu isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde, lisanssız üretim kapsamında enerji üretim tesisi kurmak üzere proje başvurusu yapabilecekler. 

Pompaj depolamalı hidroelektrik santrali (PHES) projeleri için yapılacak olan başvurular DSİ tarafından yapılacak ilana istinaden, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecek. 

ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN AKARSULAR
Belediyeler ayrıca, şehir merkezlerinden geçen akarsular üzerinde tesis edilmiş ve/veya edilecek olan rekreasyon projeleri kapsamında ortaya çıkan hidrolik potansiyelden, rekreasyon sahalarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak maksadıyla akarsu üzerinde, DSİ’nin uygun görüşü ile toplam 300 kW kurulu güce kadar, lisanssız üretim kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurabilecekler. Bu kapsamdaki başvurular, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde belirtilen usuller çerçevesinde yapılacak.

BASINÇLI SULAMA ŞEBEKELERİNDE ELEKTRİK ÜRETİMİ
Belediyeler, işlettikleri basınçlı borulu sulama şebekesi ve klasik kanallı şebekeler üzerinde enerji potansiyeli olması durumunda bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için lisanssız üretim kapsamında, hidroelektrik enerji üretim tesisi kurabilecekler. Hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasına DSİ tarafından izin verilmesi durumunda bu tesisin işletilmesi, belediyenin sulama işletmesini sürdürdüğü sürece devam edecek. Aksi takdirde enerji üretim tesisinin işletmesi DSİ’ye devredilecek. Yapılacak enerji üretim tesislerinde; mevcut basınçlı borulu sulama şebekesi üzerinde yer alan basınç kırıcılar çalışır vaziyette tutulacak, sulama için öngörülen sulama basınçlarında, boru hidroliğinde ve işletme şartlarında değişikliğe sebebiyet verilmeyecek. Klasik kanallı şebekeler üzerinde bulunan mevcut düşülerden istifade edilerek kurulacak enerji üretim tesislerinde ise sulama şebekesinin tasdikli projesinde yer alan açık kanal ve sanat yapıları hidrolik kriterlerinde ve bu imalatlara ait işletme şartlarında değişikliğe sebebiyet verilmeyecek. Bu kapsamdaki başvurular da Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde belirtilen usuller çerçevesinde yapılacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler