İstanbul’da petrol ve türevi atıklar bertaraf edilmek üzere satılacak

Enerji Günlüğü – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, susuzlaştırılmış ve su oranı düşürülmüş petrol ve petrol türevi atıkların bertaraf edilmek...

İstanbul’da petrol ve türevi atıklar bertaraf edilmek üzere satılacak

Enerji Günlüğü – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, susuzlaştırılmış ve su oranı düşürülmüş petrol ve petrol türevi atıkların bertaraf edilmek üzere satışı için ihale düzenleyecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, susuzlaştırılmış ve su oranı düşürülmüş petrol ve petrol türevi 23.500m³ atığın bertaraf edilmek üzere satılması amacıyla, kapalı teklif usulüyle, ihale düzenleyecek. 

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme’nin (MARPOL-73/78), Petrol Kirliliğinin Önlenmesi Kuralları hakkındaki Ek-1 düzenlemesi uyarınca gerçekleştirilmesi gereken imha işlemi için belirlenen muhammen bedel 8.930.000 TL+KDV oldu. İsteklilerin 267.900 TL geçici teminat vermesi gerekecek. Satılacak olan atıklar, Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı’ndan teslim alınacak ve bertaraf etme işi 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanmış olacak. 

İhale 07 Kasım 2018 günü, saat 13.00’te; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu, Kemalpaşa Mah., 15 Temmuz Şehitleri Cad., No: 5, Saraçhane, Fatih, İstanbul adresinde yapılacak. 

İsteklilerin yeterlilik için 05 Kasım 2018 günü, saat 16.00’ya kadar; Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Hacı Ahmet Mah., Muhsin Yazıcıoğlu Cad., No: 1, 34440, Beyoğlu, İstanbul adresine başvurması gerekiyor. 

Tekliflerin de ihale günü, ihale saatine kadar teslim edilmesi gerekiyor. Teklifle beraber, ihale konusu işle ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi; OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Atıksu Deşarjı, Hava Emisyon, Tehlikeli Atık Geri Kazanım olan Çevre İzin ve Lisans belgesi; kalite yönetim sistemi belgesi, çevre yönetim sistemi belgesi; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, komisyona ibraz edilecek. İstenen belgelerin tümü belge aslı olacak veya noter tasdikli kopyası olacak. 

İhale şartnamesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Hacı Ahmet Mah., Muhsin Yazıcıoğlu Cad., No: 1, 34440, Beyoğlu, İstanbul adresinde ücretsiz görülebilecek ve 200 TL karşılığında aynı yerden temin edilebilecek. 

İstekliler petrol ve petrol türevi atıkları depolamak için toplam en az 7.000m³

depolama tankına sahip olduklarını, ilgili ticaret ve sanayi odasından alacakları kapasite raporuyla belgelendirecekler. İhale tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde alınan kapasite raporları kabul edilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler