1. HABERLER

  2. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

  3. İşte elektrikli araç şarj ağı işletmek isteyenlerin yapması gerekenler! 

İşte elektrikli araç şarj ağı işletmek isteyenlerin yapması gerekenler! 

Şarj Ağı İşletmeci lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için gerekli asgari sermaye tutarı 4.500.000 TL ve lisans alma bedeli de 300 bin TL olarak belirlendi.

İşte elektrikli araç şarj ağı işletmek isteyenlerin yapması gerekenler! 

Enerji Günlüğü - Elektrikli araçlar için Şarj Ağı İşletmeci Lisansı almak isteyenlerin başvuru öncesinde bir şarj ağı yazılımını ve uygulamasını hazırlamaları gerekiyor.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), 18 Nisan itibariyle alınmaya başlayan elektrikli araçlar için Şarj Ağı İşletmeci Lisansı başvurularına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Yayınladığı duyuruda öncelikle başvuru sahibi tüzel kişilerin “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” ve “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri İle İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”ı kapsamlı bir şekilde incelemesi ve söz konusu mevzuat kapsamında oluşacak tüm hak ve yükümlülüklere yönelik olarak bilgi edinmesi gerektiğini vurgulayan EPDK, diğer dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“4.2022 tarihli duyurumuzda (https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/5-12653/sarj-agi-isletmeci-lisansi-basvurusu-hakkinda) da belirtildiği üzere lisans başvuruları yalnızca elektronik başvuru sistemi üzerinden alınacak olup elden veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin bahse konu duyurumuzda belirtildiği üzere elektronik başvuru yetkililerini Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir.

- İlgililerin lisans başvurusu yapmadan önce şarj ağında yer alan şarj istasyonlarını uzaktan yönetebilecek, uygunluk durumlarını takip edebilecek, soket yapısı uyumlu her türlü elektrikli araca hizmet verebilecek ve tüm elektrikli araç kullanıcılarından ödeme alabilecek bir şarj ağı yazılımını ve uygulamasını hazırlamaları gerekmektedir. Lisans başvurularının değerlendirilmesi aşamasında bu yazılıma ilişkin bilgi ve belgeler Kurumumuz tarafından talep edilebilecektir.

- Yönetmelik uyarınca lisans alan tüzel kişiler; lisans yürürlüğe girdikten sonra en geç bir ay içerisinde şarj istasyonlarına ait coğrafi konum, şarj ünitesi sayıları, güçleri ve tipleri, soket sayıları ve tipleri ile uygunluk durumları, ödeme yöntemi ve şarj hizmeti fiyatı bilgilerini zamanında, güncel, doğru ve eksiksiz olarak Kuruma sunacak bir sistem kurmak zorundadır. Bu bilgilerin Kurumumuza nasıl iletileceğine dair bir kılavuz yayımlanacak olup ilgililerin lisans başvurusu yapmadan önce gerekli altyapıyı oluşturmaları ve bu yapıyı işler halde tutması önem arz etmektedir.

- Şarj istasyonunu yerinde işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olan lisans sahiplerinden sertifika alarak şarj istasyonu işletmecisi olarak faaliyet yürütebilecektir. Bu itibarla, şarj istasyonu işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler lisans alınmasına gerek olmaksızın, doğrudan lisans sahiplerine başvurarak sertifika talebinde bulunabilecek olup, aldıkları sertifika kapsamında şarj istasyonu işletebilecektir. Şarj ağı işletmecileri sertifika düzenlenmesinde, sonlandırılmasında ve iptalinde uygulayacağı kurallara ilişkin usul ve esasları internet sitesinde ilan edecektir.

- Lisans başvurusu kapsamında ilgili tüzel kişilerin şarj hizmeti verecekleri marka veya markalara ait Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen marka tescil belgesini Kurumumuza sunması zorunludur. Bu sebeple ilgililerin öncelikle marka tescil belgesi sürecini tamamlayıp akabinde lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir.

- Lisans sahibi tüzel kişilerin elektrikli araç kullanıcılarının şikâyetlerinin iletildiği, kaydedildiği ve takip edilebildiği iletişim kanallarını tesis etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin şarj hizmeti faaliyeti kapsamında Kanun ve Yönetmelikte yer alan “birlikte çalışabilirlik” hükümlerine uygun bir şarj ağı oluşturmaları zorunludur.

- Lisans sahibi olmak isteyenler için lisans alma bedeli 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bedel ilgililer tarafından Kurumumuza ait internet sitesinde ilan edilen ilgili hesaba yatırılacak ve akabinde ödeme dekontu başvuru sırasında sisteme yüklenecektir. Dekontun açıklama kısmında lisans almak isteyen şirketin unvanı, vergi kimlik numarası ile “şarj ağı işletmeci lisansı alma bedeli” ifadesinin bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda, lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için gerekli asgari sermaye tutarı 4.500.000 TL olarak belirlenmiş olup tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgelerin başvuru esnasında sisteme yüklenmesi zorunludur.

- Hali hazırda şarj hizmeti sunulan şarj istasyonlarının Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde (2.8.2022 tarihine kadar) lisans sahibi bir şarj ağı işletmecisinin şarj ağına dahil olması ve ilgililerin durumlarını da bu kapsamda mevzuata uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Bu sürenin sonunda bir şarj ağına bağlı olmayan ve şarj hizmeti sunan şarj istasyonlarına ait elektrik abonelikleri için Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin “Usulsüz elektrik kullanımı” hükümleri uygulanacak ve ilgili şebeke işletmecisi tarafından yetkili idare ile vergi dairesi başkanlığına ihbarda bulunulacaktır. Ayrıca şarj ağı işletmeciliği yaptığı halde lisans almayan tüzel kişiler için de Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.”

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler