1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. JEOTERMAL

  4. Jeotermal tesisler farklı amaçlar için ayrı idare payı ödeyecek

Jeotermal tesisler farklı amaçlar için ayrı idare payı ödeyecek

Elektrik üreten jeotermal tesisler, kaynağı farklı amaçlarla da kullanıyorsa idare payını farklı amaçlar için ayrı ayrı ödeyecekler. 

Jeotermal tesisler farklı amaçlar için ayrı idare payı ödeyecek

Enerji Günlüğü - Elektrik üreten jeotermal tesisler, kaynağı farklı amaçlarla da kullanıyorsa idare payını farklı amaçlar için ayrı ayrı ödeyecekler. 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre elektrik üreten jeotermal tesisler, %1 oranındaki yıllık idare payını Haziran sonuna kadar tek seferde ödeyecek. 

FARKLI AMAÇLAR İÇİN AYRI İDARE PAYI ÖDENECEK

Yönetmeliğe göre elektrik üretmek üzere jeotermal kaynak kullanan ruhsat sahipleri, yıllık olarak idareye ödemeleri gereken %1’lik idare payını Haziran ayı sonuna kadar tek seferde ödeyecekler. Elektrik üretiminin yanında konut veya sera ısıtması, termal tesis gibi birden fazla faaliyet yürüten ruhsat sahipleri ve/veya akışkanı kiralayanlar idare paylarını faaliyet alanlarına göre ayrı ayrı ödeyecekler. 

İDARE PAYININ BEŞTE BİRİ BELEDİYEYE KALACAK

İdare payı olarak tahsil edilecek tutarın beşte biri, idare tarafından, kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye veya köy tüzel kişiliğine on iş günü içinde ödenecek. 

İdare payından kalan kısım ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından aktarılacak.

Etiketler : ,
İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler