1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Kamu enerji verimliliği ihalelerinde %10 tasarruf garantisi

Kamu enerji verimliliği ihalelerinde %10 tasarruf garantisi

Kamu binalarında enerji verimliliği için yapılacak sözleşmelerde üstlenici, bina genelinde %10 ya da tekil uygulamada %20 tasarruf garantisi verecek.

Kamu enerji verimliliği ihalelerinde %10 tasarruf garantisi

Enerji Günlüğü - Kamu binalarında enerji verimliliği için yapılacak sözleşmelerde üstlenici, bina genelinde %10 ya da tekil uygulamada %20 tasarruf garantisi verecek.

2850 sayılı Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Karar genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere imzalayacakları enerji sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. 

Karar kapsamına giren ihalelerin düzenlenebilmesi için en az iki ayrı teklif toplanmış olması gerekiyor. Üstlenicilerin, uyguladıkları önlemlerle ilgili 12 ayda bir kez yıllık tasarruf doğrulama raporu hazırlamaları gerekiyor. Tasarruf doğrulama raporuna göre hiç tasarruf sağlanamamış ise sözleşme iptal edilecek ve teminat irat kaydedilecek. 

TOPLAMDA %10 TEKİL UYGULAMADA %20 TASARRUF GARANTİSİ

5627 sayılı Enerji verimliliği Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Karara göre Karar kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüyle yapılacak ve ihalelerde sözleşme kapsamında yapılacak yatırım bedeli 2 milyon TL’den az olamayacak. Sözleşmelerde binalarda yıllık toplam enerji tüketiminin en az %10’u kadar ya da herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için en az %20 oranında tasarruf garantisi verilecek. 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler