1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Karadeniz gazı altyapısına öncelik verilecek

Karadeniz gazı altyapısına öncelik verilecek

Karadeniz’de keşfedilen gazı tüketiciye ulaştıracak altyapı projelerine, 2022-2024 döneminde öncelik verilecek. 

Karadeniz gazı altyapısına öncelik verilecek

Enerji Günlüğü - Karadeniz’de keşfedilen gazı tüketiciye ulaştıracak altyapı projelerine, 2022-2024 döneminde öncelik verilecek. 

2021/19 sayılı 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı. Genelgede 2022-2024 döneminde yatırım programı hazırlıklarında esas alınacak ilkeler, istisnalar ve öncelik verilecek projeler belirleniyor. 

Buna göre Karadeniz’de Sakarya Sahası’nda bulunan doğalgaz gibi; Türk denizlerinde bulunan doğalgaz rezervlerinin, ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projeleri, öncelikli projeler olarak belirlendi. 

Bu kapsamda Genelge uyarınca doğalgaz iletim ve dağıtım ağını ülke sathında genişletecek yatırımlara devam edilecek. Bu yatırımların şehir içi doğal gaz dağıtım yatırımları ile eş zamanlı olarak yürütülmesine de önem verilecek. 

Ayrıca, kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak projelere, doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkan sağlayacak projelere de öncelik verilecek. 

GES VE RES PROJELERİNDE YERLİ AKSAM ŞARTI

Genelgede lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) niteliğindeki yeni yatırım projelerinin öncelikli olmaları için; proje tekliflerinde yerli firmalardan fiyat teklifi alınması şartı aranacak. Bu projelerle ilgili aşağıdaki şartlar da istenecek.

  • Kurulu gücün kuruluş tüketimi ile sınırlı kalması
  • Piyasaya satış yapılması yoluyla kar amacının bulunmaması
  • Çağrı mektubunun alınmış olması
  • Yatırım maliyetinin mümkünse öncelikli olarak IPA gibi alternatif finansman kaynaklarından karşılanması
  • Santral kurulumunda yerlilik oranının azami tutulması.

Ayrıca, toplam kurulu gücü 5MW üstü olan GES ve RES projeleri enerji sektöründen; 5MW ve altı projeler ise kuruluşun yer aldığı mevcut sektör üzerinden teklif edilecek. 

Öte yandan proje maliyetine bakılmaksızın, tüm GES ve RES yeni yatırım projesi tekliflerinde, belirlenen özelliklerde Fizibilite Etüdünün hazırlanması gerekecek. 

ENERJİ KAYNAKLARININ ÇIKARILMASINA DA ÖNCELİK VERİLECEK 

Enerji sektörü ve imalat sanayiine girdi temin eden üretime yönelik projelere; kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik projelere; madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projeler de öncelikli projeler arasında olacak. 

YERLİ VE VERİMLİ YATIRIMLAR 

Enerji arz talep analizlerine dayanan, Türkiye’nin genel enerji ihtiyaç pozisyonuna uygun olarak hazırlanan projeler de öncelikli projeler arasında olacak. 

Yüksek ticari ve ekonomik faydaya sahip projeler; başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlar; diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan projeler ya da bunların kapasitelerini/verimini artıracak olan projelere ile yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projeleri de öncelikli projelerden olacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler