1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Karadeniz gazı üretim hattında deprem güvenliği

Karadeniz gazı üretim hattında deprem güvenliği

Karadeniz gazının üretiminde kullanılacak boru hatlarının deprem dayanımı standartları için hazırlanan Yönetmelik yayımlandı. 

Karadeniz gazı üretim hattında deprem güvenliği

Enerji Günlüğü - Karadeniz gazının üretiminde kullanılacak boru hatlarının deprem dayanımı standartları için hazırlanan Yönetmelik yayımlandı. 

Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yönetmelik 6 Mart 2022 tarihinde yürürlük kazanacak. 

Yönetmelik hükümleri, yeni yapılacak ve mevcut doğalgaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatlarının su arıtma ve pompa istasyonu tesislerinin deprem etkisi altında tasarımı, performans değerlendirmesi ve güçlendirilmesi için asgari koşulları belirliyor. 

Buna göre bahsi geçen boru hatları ile tesislerin deprem dayanım standartları aşağıdaki düzenlemelere uygun olması gerekecek. 

  • Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartları
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teknik Şartnameleri
  • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
  • Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
  • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Ham Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çerçeve Yönetmeliği
  • BOTAŞ’ın doğalgaz ve sıvı hidrokarbon taşıyan borular için düzenlediği teknik şartnameler
  • İller Bankası’nın Fersiyat Fenni Şartnamesi
  • İller Bankası’nın Boru ve Bağlantı Parçaları için düzenlediği teknik şartnameler.
Önceki ve Sonraki Haberler