1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Karaduman: Yenilenebilir yatırımları zorunluluk haline getirilmeli

Karaduman: Yenilenebilir yatırımları zorunluluk haline getirilmeli

Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman, küresel rekabetten kayba uğramamak için özellikle rüzgar, hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi yatırımlarının artırılmasının tam anlamıyla bir zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini söyledi. 

Karaduman: Yenilenebilir yatırımları zorunluluk haline getirilmeli

Enerji Günlüğü - Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman, küresel rekabetten kayba uğramamak için özellikle rüzgar, hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi yatırımlarının artırılmasının tam anlamıyla bir zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye’nin son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, bu yolla yurtdışına ödenen parayı içerde tutmak ve enerji sektöründeki cari açığı kapatmak için yenilenebilir enerji projelerine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman:  “Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli dikkate alındığında, küresel rekabetten kayba uğramamak için özellikle rüzgar, hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi yatırımlarının artırılması tam anlamıyla bir zorunluluk haline getirilmeli. Temiz enerji kaynakları fosil enerji kaynaklarının aksine tükenmeyerek kendisini sürekli yeniler” dedi.

T emiz enerji için önümüzdeki 4 yıllık sürecin çok önemli olduğunu kaydederek, Türkiye’nin geleceği için 2020’den sonra YEKDEM’in devam edip etmeyeceği ve sonrasında nasıl bir mekanizma olacağının bir an evvel açıklanması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETEBİLECEK

Yenilenebilir Enerji 2019 Raporuna göre Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasite büyümesinde dünyada 12.sırada olduğunun, rüzgar ve güneşin dünya elektrik üretimindeki payının 2024 yılında %7’den %12’ye yükseleceğinin altını çizen Karaduman, “Uzun vadede Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve enerji faturasını önemli ölçüde azaltacak olan yenilenebilir enerji, milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda da son derece önemli faydalar sağlayacak. Bu sayede Türkiye enerji ticaretinde merkez ülke olmanın yanında enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna gelebilecek” şeklinde konuştu.

Türkiye’ de yenilenebilir kaynakların kurulu güç kapasitesi içindeki payı son 10 yılda ciddi bir artış gösterdi. 2020 yılı Nisan ayı sonu itibariyle yayınlanan Elektrik Enerjisi Piyasası Raporuna göre, geçen yıl Aralık ayında hidrolikten üretilen elektriğin payı yüzde 29,21 olarak hesaplanırken bu yıl nisan ayı itibariyle yüzde 32,43’e yükseldi. Rüzgarın elektrik üretimindeki payı yüzde 7,20’den yüzde 9,12’ye ve biyo-kütlenin payı yüzde 1,49’dan 1,69’a çıkarken, güneşin payı yüzde 3,31’den yüzde 3,03’e geriledi. Jeotermal kaynaklardan gerçekleştirilen elektrik üretiminin payı da yüzde 2,73’den yüzde 3,38’e yükseldi. Toplamda ise yenilenebilir enerjilerden üretilen elektrik, yüzde 14,73’den yüzde 17,21’e çıkmış oldu.

Önceki ve Sonraki Haberler