1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Karayolu ve demiryoluyla LPG ithali, ihracı ve transiti yapılabilecek

Karayolu ve demiryoluyla LPG ithali, ihracı ve transiti yapılabilecek

Enerji Günlüğü – LPG’nin karayolu veya demiryoluyla ithaline, ihracına ve transitine imkan veren hukuki düzenleme yürürlüğe girdi. 715 Sayılı...

Karayolu ve demiryoluyla LPG ithali, ihracı ve transiti yapılabilecek

Enerji Günlüğü – LPG’nin karayolu veya demiryoluyla ithaline, ihracına ve transitine imkan veren hukuki düzenleme yürürlüğe girdi. 

715 Sayılı Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

KARARIN ADI DEĞİŞTİ

Karardaki ilk değişiklik, kararın adında gerçekleşti. Buna göre söz konusu düzenlemenin adı bundan böyle “Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Karar” oldu. 

TÜM PETROL ÜRÜNLERİ KAPSAMA GİRDİ

Kararın “Amaç” başlıklı 1 maddesi ve “Kapsam” başlıklı 2 maddesinde yapılan değişikliklerle düzenlemenin kapsamı; ham petrol ve jet yakıtı dışındaki bütün petrol ürünlerini de kapsayabilecek şekilde genişletildi. 

Kararın “Tanımlar” başlıklı 3 maddesindeki değişiklikle LPG kavramı da açıkça Karar kapsamında anılmış oldu.  Söz konusu maddenin (ç) bendi aşağıdaki gibi ifade edildi.

“ç) Ürün: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünleri ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesinde tanımlanan sıvılaştırılmış petrol gazlarını (LPG) ifade eder”.

BAKANLIĞIN İZİN VERME YETKİSİ ARTIK LPG’Yİ DE KAPSIYOR

Kararın “Genel esaslar” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrası da sadeleştirildi ve Bakanlığın acil ve gerekli görülen hallerde karayolu ve demiryoluyla ithalat, ihracat veya transit izni vermeye yetkili olduğu belirtildi. Söz konusu değişik fıkra aşağıdaki gibi oldu.

“MADDE 4 ‒ (1) LPG ile 5015 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin Türkiye’den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine, 6 maddede belirtilen durumlar dışında izin verilmez”.

Kararın “Yetki” başlıklı 6. Maddesine eklenen aşağıdaki fıkrayla; Bakanlığın LPG ithali, ihracı veya transitine de izin verme yetkisi olduğu bildirildi. 

“MADDE 6 ‒ (3) Bakanlık, gerekli görülen hallerde, 5015 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ihracına veya transitine ve LPG’nin karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine izin vermeye yetkilidir”. 

Kararın “Diğer mevzuat” başlıklı 7. maddesinin kapsamına 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da dahil edildi. Değişik Karar’da 7. madde, şöyle ifade edildi:

“MADDE 7 ‒ (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır”.

Önceki ve Sonraki Haberler