1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Kastamonu Taşköprü OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Kastamonu Taşköprü OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi, YG-AG elektrik şebekesi yaptıracak. 

Kastamonu Taşköprü OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi, YG-AG elektrik şebekesi yaptıracak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile gerçekleştirilecek olan işin ihalesi 24 Ekim 2019 günü, saat 10.00’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 159 nolu Toplantı Salonu, Çankaya, Ankara adresinde, kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılacak. 

İhale evrakı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu oda, Çankaya, Ankara adresinde veya Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Harmancık Mahallesi, Muzaffarettin Gazi Caddesi, No: 2, Taşköprü, Kastamonu adreslerinde görülebilecek ve 400 TL karşılığında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu oda, Çankaya, Ankara adresinden temin edilebilecek. 

İsteklilerin teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslını sunması gerekiyor. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu enerji nakil hattı, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleri olarak değerlendirilecek.

İhale konusu iş, sözleşmenin noterde tescilini takip eden 5 gün içinde başlayacak ve 30 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlanacak. 

İstekliler, keşif bedeli olan 4.050.000 TL üzerinden, 121.500 TL geçici teminat verecekler. Ayrıca keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belgeyi de ibraz etmeleri gerekecek. 

Teklif dosyalarının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu oda Çankaya, Ankara adresine elden verilebilecek veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilecek.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler