1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK yeraltı tahkimat teçhizatı satın alacak

TTK yeraltı tahkimat teçhizatı satın alacak

TTK, yeraltı esnek mekanize tahkimat teçhizatı satın alacak. 

TTK yeraltı tahkimat teçhizatı satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, yeraltı esnek mekanize tahkimat teçhizatı satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Kozlu Taşkömürü İşletmesi’nde kullanmak üzere; 1 set ve 170 metre uzunlukta yeraltı esnek mekanize tahkimat teçhizatı satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 27 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhale konusu teçhizat 180 takvim günü içinde yerlli yükleniciler için Kozlu Taşkömüğrü İşletmesi Müdürlüğü, Karo Sahası’nda; yabancı yükleniciler içinse CIF ya da DAP olmak üzere Zonguldak’ta teslim edilecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 250 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler