1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. Konya’da atık gazından enerji üretilecek

Konya’da atık gazından enerji üretilecek

Konya’nın Ereğli ilçesinde katı atık sahasında elde edilecek metan gazından elektrik üretmeye yönelik tesisin yapımı ve işletmesi için ihale yapılacak. 

Konya’da atık gazından enerji üretilecek

Enerji Günlüğü - Konya’nın Ereğli ilçesinde katı atık sahasında elde edilecek metan gazından elektrik üretmeye yönelik tesisin yapımı ve işletmesi için ihale yapılacak. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi’nde; 213 nolu ada üzerindeki, 649.881,26m²’lik 2 numaralı parselde bulunan Ereğli Katı Atık Sahası’nın işletilmesi ve depolama sahasından elde edilecek metan gazının enerji üretim tesisinde değerlendirilmesi için gerekli tesislerin planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi işlerini 20 yıllığına vermek üzere, açık teklif usulüyle ihale yapacak.

İhale, 30 Temmuz 2019 günü, saat 15.00’te, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu, Belediye Sarayı, 6. Kat, No: 625, Konya adresinde yapılacak. İhale konusu sahayla ilgili, 2019 yılı için 10.000 TL muhammen bedel ve 6.000 TL de geçici teminat bedeli belirlendi. Muhammen kira bedeli ihalede arttırıma tabi tutulmayacak. İhale, idareye ödenecek hasılat payı oranı üzerinden arttırmak suretiyle gerçekleşecek. 

İhale evrakı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü, Nişantaş Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 2, 3. Kat, No: 319, Selçuklu, Konya adresinde ücretsiz görülebilecek ve aynı adresten 250 TL karşılığında satın alınabilecek. 

İsteklilerin mali yeterlilik evrakıyla beraber; 1.000.000 liradan az olmamak kaydıyla, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunu veya mektuplarını ibraz etmeleri gerekecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü saat 12.30’a kadar; Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Nişantaş Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 2, 3. Kat, No: 319, Selçuklu, Konya adresine elden teslim edilmesi veya aynı adrese posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler