1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Kurala uymayan iç tesisatçılar kara listeye alınacak

Kurala uymayan iç tesisatçılar kara listeye alınacak

EPDK, kurallara uymayan iç tesisat şirketi ortaklarını ve personelini tüm sektör paydaşlarına bildirecek; bu kişilerin sertifikalarını da iptal edecek. 

Kurala uymayan iç tesisatçılar kara listeye alınacak

Enerji Günlüğü - EPDK, kurallara uymayan iç tesisat şirketi ortaklarını ve personelini tüm sektör paydaşlarına bildirecek; bu kişilerin sertifikalarını da iptal edecek. 

Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik, doğalgaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilerin kaçak gaz kullanımına imkan vermeleri ve can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davranmaları durumunda uygulanacak tedbirleri hükme bağlıyor. 

SERTİFİKA SAHİBİ YASAKLI PERSONEL ÇALIŞTIRMAYACAK
Değişik Yönetmelik’te “Sertifika sahibinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ğ) bendi ile sertifika sahibinin, kendi şirketine ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden, Yönetmeliğin “Sertifikaların iptali” başlıklı 18. maddesi kapsamında sertifikalı firmada ortak olmaya ve/veya sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilmelerine bir engel olmadığına dair yazılı beyan alacağı hükmü getirildi. 

11. maddenin ikinci fıkrasına da (i), (j), (k), (l) ve (m) bentleri olmak üzere, 5 ayrı bend eklendi. Buna göre;... 

ORTAKLAR VE ÇALIŞANLAR HUKUKİ ENGEL OLMADIĞINI BELGELEMEK ZORUNDA
i) Sertifika sahibi, kendi şirketine ortak olacak kişilerden ve sertifika kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin çalışan olarak istihdam edeceği personelden Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında sertifikalı firmada ortak olmaya ve/veya sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilmelerine bir engel olmadığına dair yazılı beyan alacak. 
j) Sertifika sahibi ve çalışanları, ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edemeyecekler.
k) Sertifika sahibi ve çalışanları, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğalgaz kullanımına neden olamayacaklar.
l) Sertifika sahibi, sertifikasız gerçek/tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptıramayacak ve/veya bu kişilerin gerçekleştirdiği işleri üstlenemeyecek.
m) Sertifika sahibi ve çalışanları, iç tesisat imalatında standart dışı malzeme kullanamayacaklar ve/veya standart dışı uygulamada bulunamayacaklar.

AYKIRI DAVRANANLAR KARA LİSTEYE ALINACAK
“Sertifikaların iptali” başlıklı 18. maddeye eklenen 5 fıkra ile EPDK, kaçak gaz kullanımına imkan vermek ve can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davranan sertifika sahiplerinin sertifikalarının iptali durumunda; sertifika sahibi kişilerle gerçek kişi ortakları ve sertifika iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanları, Kurum tarafından ilgili dağıtım şirketine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirilecek. 

YASAKLI KİŞİLERİ ÇALIŞTIRANLARA YAPTIRIM
Ayrıca bu tüzel kişilerin sahibi/ortağı olan gerçek kişilerin sahibi/ortağı/çalışanı olduğu başka kişilere, sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu olan çalışanları istihdam eden kişilere veya bu çalışanların da sahibi/ortağı olduğu kişilere; sertifikanın iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle yeni sertifika verilmeyecek.

Sertifika iptaline konu fiilde sorumluluğu bulunan gerçek kişilerin, yukarıda sayılan nedenlerle sertifikası iptal edilen kişi olmamakla birlikte, ortağı/sahibi/çalışanı olmak bakımından halihazırda sertifikalı bir firma ile ilişkili olması halinde, ilgili sertifika sahibi tarafından söz konusu kişilerin ortaklıktan ve/veya çalışan ise işten çıktığına dair gerekli bilgi ve belgeler ilgili dağıtım şirketine/Kuruma ibraz edilene kadar bu kişiler sertifikalı firmadaki görevleri kapsamında faaliyette bulunamayacaklar. Ancak tüketici mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından mevcut yarım kalan işlerin tamamlanmasıyla sınırlı olmak üzere bu kişiler ilgili dağıtım şirketinin kontrol ve gözetiminde faaliyet gösterebilecekler.

Bu hükümler, lisans sahipleri ve tüketicilere verdikleri hizmet kapsamında bu maddede belirtilen fiiller nedeniyle yapım ve hizmet sertifikasının Kurul tarafından iptal edilmesi ve sertifikasız kişilerin bu maddede sayılan fiilleri gerçekleştirmesi nedeniyle haklarında işlem yapılması halinde de uygulanacak. 

Değişiklik kapsamında Yönetmelik eki olan Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-9 da güncellendi. 

Önceki ve Sonraki Haberler