1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Lisanssızlar 10 yıl sonra YEKDEM’den çıkabilecek

Lisanssızlar 10 yıl sonra YEKDEM’den çıkabilecek

Lisanssız üretim tesisleri, 10 yıllık sürenin sonunda YEKDEM kapsamından çıkabilecekler. 

Lisanssızlar 10 yıl sonra YEKDEM’den çıkabilecek

Enerji Günlüğü - Lisanssız üretim tesisleri, 10 yıllık sürenin sonunda YEKDEM kapsamından çıkabilecekler. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlük kazandı. 

Buna göre YEK toplam bedeli (YEKTOB) hesapmalası, bundan böyle Türk Lirası olarak veya enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanan bedeller ile ) lisanssız üreticilere ödenecek toplam bedelin (LÜYTOB) toplamı olarak yapılacak. 

Düzenlemeye ilave edilen bir hükümle, Türk Lirası olarak belirlenecek olan YEK Fiyatı kavramı da tanımlandı. YEK Fiyatı, YEK Kanununun EK-I ve EK-II sayılı cetvellerinde yer alan fiyatlar ile enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun çarpılması ile elde edilen fiyatı ifade edecek. 

LİSANSSIZLAR 10 YIL SONRA YEKDEM’DEN ÇIKABİLECEK

Yönetmelikte yer alan ve Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği (LÜY) kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin uygulama dışına çıkamayacağını bildiren hüküm yürürlükten kaldırıldı. Bu durumdaki tesisler 10 yıllık çıkış yasağı sonrasında sistemden çıkabilecekler. 

Düzenlemeye eklenen bir hükümle YEKA kapsamındaki üretim lisansı sahipleri, Sözleşmenin imza tarihinden itibaren söz konusu Sözleşmede ve/veya ilgili YEKA Şartnamesinde belirtilen koşullar çerçevesinde YEKDEM’den faydalanacaklar.

01 Ocak 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar kısmen veya tamamen işletmeye girecek olan üretim tesisleri de 31 Aralık 2030 tarihine kadar YEKDEM’den faydalanabilecekler.

BİYOKÜTLE ELEKTRİĞİ EN DÜŞÜK FİYATLA KAPSAM İÇİNDE

Ayrıca 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek ve farklı YEKDEM fiyatlarına tabi prosesler barındıran biyokütleye dayalı üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı; üretim tesisinde kullanılan prosesler için belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilecek. 

YEKDEM kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitelerine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarları, YEKDEM kapsamında değerlendirilmeyecek.

YEKDEM’den faydalanmış ve faydalanmakta olan üretim tesislerinde kullanılan ve daha önce kabule konu edilen bir üretim tesisinde kullanılan ana ekipmanlara, Yönetmelik kapsamında kurulan bir üretim tesisinde yer verilmiş olması halinde, söz konusu yeni üretim tesisi için YEK bedeli uygulanmayacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler