1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik depolama tesisleri sisteme katılıyor

Elektrik depolama tesisleri sisteme katılıyor

Bütünleşik ve müstakil elektrik depolama tesisleri, iletim ve dağıtım sistemine katılıyor. 

Elektrik depolama tesisleri sisteme katılıyor

Enerji Günlüğü - Bütünleşik ve müstakil elektrik depolama tesisleri, iletim ve dağıtım sistemine katılıyor. 

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, elektrik depolama üniteleri veya tesislerinin kurulmaları, iletim veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile bu ünite veya tesislerin piyasa faaliyetlerinde kullanılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. 

Yönetmeliğe göre elektrik enerjisini depolayabilen ve depolanan enerjiyi sisteme verebilen elektrik depolama tesisi faaliyetleri, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi; tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi; müstakil elektrik depolama tesisi veya şebeke işletmecileri tarafından kurulabilecek elektrik depolama tesisi vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek. 

DAĞITICILAR DA DEPOLAMA TESİSİ KURABİLECEK

Dağıtım şirketleri fayda-maliyet analizleriyle yeni şebeke yatırımından daha ekonomik olduğunu ispat etmek kaydıyla; elektrik depolama tesisini, tesis bazında Kurul onayı ile yatırım planları kapsamında kurabilecekler. Ancak dağıtım şirketleri tarafından tesis edilen elektrik depolama tesisleri, dağıtım faaliyeti dışında kullanılamayacak.

TEİAŞ da yatırım planlarında yer almak kaydı ile pilot uygulamalar kapsamında ve ticari faaliyete konu edilmeksizin depolama tesisleri kurabilecek.

KAMULAŞTIRMA YAPILMAYACAK

Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri hariç, Yönetmelik kapsamında kurulacak elektrik depolama ve bağlantı tesisleri için arazi edinimi veya kullanım hakkı tesisine ilişkin Kurum tarafından herhangi bir işlem yapılmayacak.

AR-GE AMAÇLI DEPOLAMA TESİSLERİ

Üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgeleri tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla azami 1 MW kurulu gücünde elektrik depolama tesisi kurulabilecekler. Bu tesislerin sisteme verdikleri enerji, ilgili piyasa katılımcılarının uzlaştırmaya esas veriş miktarlarında dikkate alınmayacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler