1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Bataryasız enerji depolamanın yolları

Bataryasız enerji depolamanın yolları

Güneş ve rüzgardan üretilen elektrik, batarya dışında pompaj depolamalı hidroelektrik sistem, yeraltı santralli pompaj depolamalı hidroelektrik sistem ve yerçekimi kullanılarak depolanabiliyor.

Bataryasız enerji depolamanın yolları

Enerji Günlüğü - Güneş ve rüzgardan üretilen elektrik, batarya dışında pompaj depolamalı hidroelektrik sistem, yeraltı santralli pompaj depolamalı hidroelektrik sistem ve yerçekimi kullanılarak depolanabiliyor.

Enerji dönüşümünün kilit noktası olan yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin depolanmasında lityum-iyon bataryalar öne çıkıyor. Ancak batarya olmadan da elektriğin depolanabileceği bazı yöntemler var. Bunlar:

Pompalı hidroelektrik enerji depolama ( PHES ): Yük dengesi oluşturmak amacıyla yapılan hidroelektrik enerji depolama sisteminin bir türüdür. 1920’lerde geliştirilen bu teknolojide, düşük bir yükseklikte bulunan rezervuarda biriktirilen su, daha yüksekte bulunan bir rezervuara pompalanarak çevrim sağlanır. Elektrik talebinin az olduğu periyotlarda, alt rezervuardaki su elektrik pompaları ile üstteki rezervuara pompalanır. Elektrik talebi yüksek olduğunda ise tıpkı depolamalı hidroelektrik santrallerinde olduğu gibi, üst rezervuarda bulunan su türbinlenerek elektrik enerjisi üretilir.

Yeraltı pompalı depolama hidroelektrik: PHES’ler dik bir coğrafya gerektirdiğinden her zaman uygun olmayabilir. İşte o zaman suyu yeraltında depolayan projeler geliştirilir. Bunun için bazen hazır bir yeraltı deposu kullanılır. Yeraltı santralli olarak yapılan pompaj depolamalı hidroelektrik sistemlerde su iletim yapısı olarak çoğunlukla basınçlı kuyu ve enerji tüneli kullanılır. 

Pompaj depolamalı santraller elektrik enerjisi üretmekten ziyade, puant zamanlarda gereken enerjinin, ihtiyacın düşük olduğu zamanlarda depolanması ve talebin arttığı zamanlarda arz edilmesi yöntemidir. Pompaj depolamalı sistemler ile diğer santraller tam kapasitede çalıştırılarak arz fazlası enerji depolanabilmektedir. Pompaj depolamalı sistemler, üretilen enerjinin güvenilir hale getirilmesi amacıyla güneş ve rüzgar enerjisi gibi kesintili üretim yapan yenilenebilir enerji santrallerine, termik santrallere ve hidroelektrik santrallere entegre edilebilmektedir. Entegre sistemlerin inşası ile uzun dönem arz güvenilirliği de sağlanabilmektedir.

Yerçekimi depolama: Yerçekimini kullanarak enerjinin depolanmasıdır. Enerjiyi depolamak ve salmak için bir ağırlığı yükseltmek ve alçaltmak prensibine dayanır. İlk iki yöntemin susuz hali olan bu yöntemde, su yerine dev tuğlalar veya kaya levhaları kaldırılıp indirilir. 

İlgili Haberler