1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Madenlerin beyan ve ödemeleri mücbir sebeple ertelenebilecek

Madenlerin beyan ve ödemeleri mücbir sebeple ertelenebilecek

Mücbir sebep oluşması halinde, maden işletmelerinin mali yükümlülükleri ve beyanları ertelenebilecek; ödemeleri taksitlendirilebilecek.  

Madenlerin beyan ve ödemeleri mücbir sebeple ertelenebilecek

Enerji Günlüğü - Mücbir sebep oluşması halinde, maden işletmelerinin mali yükümlülükleri ve beyanları ertelenebilecek; ödemeleri taksitlendirilebilecek.  

3213 sayılı Maden Kanunu’na ilave edilen 19. Ek Madde ile 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren afet ve benzeri mücbir sebeplerin hasıl olması halinde maden işletmelerinin mali yükümlülükleri ertelenebilecek ve taksitlere bölünebilecek. İşletmelerin beyan zorunlulukları da ertelenebilecek. 

Söz konusu ek maddede şu hüküm getirildi, “Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması hâlinde Bakanlık tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler erteleme süresince işlemez.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerekir.

Bakanlık, mücbir sebep sayılan hâller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu sürede bu Kanunda belirlenen mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir”.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler