1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. HİDRO

  4. Menzelet ve Kılavuzlu HES özelleştiriliyor

Menzelet ve Kılavuzlu HES özelleştiriliyor

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik santralleri işletme hakkının verilmesi yoluyla özelleştirilecek. Özelleştirme...

Menzelet ve Kılavuzlu HES özelleştiriliyor

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik santralleri işletme hakkının verilmesi yoluyla özelleştirilecek. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, daha önce açılan ihalede en yüksek teklfi Akfen Grubu'nun verdiği Kahramanmaraş'taki  iki hidroelektrik santralini özelleştirilmek üzere yeniden ihale açtı. İdare’den yapılan duyuruya göre Elektrik Üretim AŞ’ye ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde (“Menzelet ve Kılavuzlu HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.

İhaleye ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 11 Eylül 2017 olarak belirlendi. İhalenin geçici teminat tutarı 15 milyon TL, ihale dokümanı ve şartnamelerin bedeli ise 15 bin TL. 

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

Menzelet ve Kılavuzlu HES özelleştirme ihalesine sadece tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak ihale sürecinde yer alabilecekler. 

İhaleyi kazanıp, devir sözleşmesi imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi’nin İdare’ce bildirilecek süre içerisinde 15 milyon TL’lik bir ek geçici teminat daha yatırması gerekecek. 

İdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilecek. Böylesi bir uzatma yapılacaksa, durum önyeterlilik ve son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacak. 

İhale konusu santrallerin işletme hakkının, yabancı ülkelerde kurulan şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacak. İhale konusu santrallerin işletme hakkının yabancı şirketlere verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmak katılımcıların yükümlülüğünde. 

Özelleştirmeye konu Menzelet HES 124, Kılavuzlu HES 54 MW kurulu güce sahip. 

Önceki ve Sonraki Haberler