1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Mersin Üniversitesi Nükleer Araştırma Merkezi kurdu

Mersin Üniversitesi Nükleer Araştırma Merkezi kurdu

Mersin Üniversitesi’ne bağlı Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Mersin Üniversitesi Nükleer Araştırma Merkezi kurdu

Enerji Günlüğü - Mersin Üniversitesi’ne bağlı Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Mersin Üniversitesi tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, Mersin Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. 

Yönetmeliğe göre Merkez; nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, radyasyon uygulamaları, nükleer teknoloji ile ilgili danışmanlık yapmak, proje üretmek/üretilmesini sağlamak ve yayınlar yapmak üzere çalışmalar yürütecek. 

Bu kapsamda merkezin yürüteceği çalışmalar şöyle listelendi:… 

  • Nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer teknoloji ile ilgili alanlarda projeler hazırlamak, projelerle ilgili danışmanlık hizmeti sunmak, uygulamak ve/veya uygulattırmak.
  • Nükleer teknolojinin bilimsel araştırmalarda kullanılması amacına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.
  • Nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer teknoloji ile ilgili alanlarda eğitim programları düzenlemek.
  • Nükleer bilimler, radyasyon güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyondan korunma, nükleer güvenlik, nükleer emniyet ve nükleer teknoloji ile ilgili alanlarda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
  • Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere, bilimsel danışmanlık hizmetleri vermek.
  • Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel yayın yapmak.
  • Nükleer bilimler ve uygulamaları kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca belirlenen diğer etkinlikleri gerçekleştirmek ve/veya gerçekleşmesi için ortam oluşturmak.
Önceki ve Sonraki Haberler