1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MTA çeşitli gaz satın alacak

MTA çeşitli gaz satın alacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 11 kalem çeşitli gaz alımı için ihale düzenleyecek.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,...

MTA çeşitli gaz satın alacak

Enerji Günlüğü - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 11 kalem çeşitli gaz alımı için ihale düzenleyecek.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, gaz alımı ilanını bugünkü Resmi Gazete'de yayımlayarak duyurdu.

Buna göre, sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren, 28.02.2017 tarihine kadar ilgili birimlerin ihtiyacına göre peyderpey mal teslim edilmek üzere Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen Muhtelif 11 Kalem Gaz Alımı yapılacak.

İHALE YERİ VE TARİHİ

İhale, 24/02/2016 tarihinde saat 10:30'da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında yapılacak. Teklifler de bu tarihte ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler