1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. NDK personeline mesleki ve etik kısıtlamalar getirildi

NDK personeline mesleki ve etik kısıtlamalar getirildi

NDK personelinin mesleki ve etik kurallarını düzenleyen yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

NDK personeline mesleki ve etik kısıtlamalar getirildi

Enerji Günlüğü - NDK personelinin mesleki ve etik kurallarını düzenleyen yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik’i yayımladı. 

Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Nükleer Düzenleme Kurumu personelinin görevlerini yerine getirirken uyacakları mesleki ve etik ilkeleri belirliyor. Buna göre Kurum personeli, görevden ayrıldıktan sonra, 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kuruluşlarda üç yıl boyunca görev alamayacak.

NDK personeli, basına beyan ve açıklamada bulunamayacaklar; muvazzaf iken öğrendikleri sırları kanunen açıkça yetkili kişiler dışında kimseyle paylaşamayacak ve bu hüküm görevden ayrılmaları halinde de geçerliliğini koruyacak. 

NDK’YA BAĞLI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERE KISITLAMA
Ayrıca Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, Kurumun düzenleyici kontrolü altındaki kuruluşlardan, kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda mal ve hizmet alımında bulunamayacaklar; başkaları adına daha avantajlı mal ve hizmet alımına aracılık edemeyecekler. Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve velayeti altındaki çocukları, Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kuruluşlarda doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık payı edinemeyecekler; miras, pay bölünmesi, birleşme gibi irade dışı değişimler sebebi ile bu fıkra kapsamında ortaklık payı elde edilmesi halinde, bu durumun yedi gün içerisinde Kuruma bildirilmesi gerekecek. 

TİCARET YASAĞI
Kurum personeli ticaretle uğraşamayacak ve serbest meslek faaliyetinde bulunamayacak. Ayrıca Kurumun düzenleyici kontrolü altındaki kuruluşlara ait periyodik yayınlarda makale, bilimsel amaçlı yazı gibi eserlerin yayımlanması halleri hariç olmak üzere, fikri hak oluşturan eserlerini bu kuruluşlarda bastıramayacak ve bu kuruluşlara satışına aracılık edemeyecek. Personel, bu kuruluşlar veya bunların çalışanları tarafından her ne amaçla olursa olsun kurulmuş veya kurulacak olan kooperatiflere üye olamayacaklar.

FİKRİ VE AKADEMİK FAALİYET SERBESTİSİ
Ancak personel, Başkanın uygun görüşü çerçevesinde bilimsel amaçlı yapılan yayın, ders ve konferans ücretleri ile alınan telif hakları; bilimsel veya akademik amaçlı hakemlikler ile mahkemelerce ve/veya ilgili savcılıklarca verilen bilirkişilik görevleri; üyesi olunan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, site ve apartman, okul aile birliği, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevlerini üstlenebilecekler. Bilimsel araştırma ve geliştirme, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunabilecekler; üyelerinin mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışma ve gelişimini sağlamak amacıyla kurulan vakıf ve derneklerin yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevlerini yapabilecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler