1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. NDK uzmanlığı için özel yarışma sınavı

NDK uzmanlığı için özel yarışma sınavı

Nükleer Düzenleme Uzmanlığı için mesleğe özgü bir yarışma sınavında başarılı olmak gerekecek. TAEK'in mülga dairelerinde görevli personel de Uzman Yardımcısı unvanı alabilecek.

NDK uzmanlığı için özel yarışma sınavı

Enerji Günlüğü - Nükleer Düzenleme Uzmanlığı için mesleğe özgü bir yarışma sınavında başarılı olmak gerekecek. TAEK'in mülga dairelerinde görevli personel de Uzman Yardımcısı unvanı alabilecek. 

Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre mesleğe özgü bir yarışma sınavı ile önce uzman yardımcısı olarak NDK’ya girebilmek; en az 3 yıl çalıştıktan sonra da uzmanlık için ayrı bir değerlendirme sürecinden geçmek gerekiyor. 

Yönetmelik nükleer düzenleme uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, nükleer düzenleme uzmanlığına atanmaları ile nükleer düzenleme uzmanı ve nükleer düzenleme uzman yardımcılarının görev, yetki, sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. 

Yönetmeliğe göre, nükleer uzman yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için mesleğe özel bir yarışma sınavı yapılacak. Bu sınav yazılı ve sözlü aşamalardan oluşacak veya yalnızca sözlü olarak da yapılabilecek. Uzman unvanı alabilmek için, uzman yardımcılığı kadrosunda e az 3 yıl süreyle çalışmış olmak; sınav kurulunca başarılı kabul edilecek uzmanlık tezi hazırlamak ve yeterlilik sınavında başarılı olmak gerekecek. 

TAEK’İN MÜLGA DAİRELERİNDEKİ PERSONELİN KABULÜ
Daha önce Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) görev alan kişilerin buradaki mesai süreleri de uzmanlık kadrosuna geçişte geçerli kabul edilecek. 

Yönetmelik geçici bir maddeyle; 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte TAEK’in mülga Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi ve Teknoloji Dairesinde Atom Enerjisi Uzmanı veya Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı kadrolarında görev yapan personelden, aynı tarihte doğum nedeniyle aylıksız izinde bulunanlar ile idarenin iş ve işlemlerinin uzaması nedeniyle görevine geç başlatılanlar, 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2’nci maddesi kapsamında, altı ay içerisinde Kurumda durumlarına uygun Nükleer Düzenleme Uzmanı veya Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaklarını da hükme bağladı. 

Yönetmelikte uzmanların ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları da ayrı bir başlık altında tarif edildi. 

Kuruma alınacak uzman yardımcılarının sayısı, öğrenim gördükleri alanlar gözetilerek Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından kararlaştırılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler