1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Nükleer tesisler emniyet planları hazırlayacak

Nükleer tesisler emniyet planları hazırlayacak

NDK, nükleer tesislerin emniyet planlarının nasıl hazırlanacağını bildiren düzenlemeyi yayımladı.  

Nükleer tesisler emniyet planları hazırlayacak

Enerji Günlüğü - NDK, nükleer tesislerin emniyet planlarının nasıl hazırlanacağını bildiren düzenlemeyi yayımladı.  

Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Asgari ve azami miktarları mevzuatta belirlenen ve sınıflandırılan plütonyumb, uranyum-235, uranyum-233 ve ışınlanmış yakıtlar ile bu maddeleri üretmek, işlemek, kullanmak, bulundurmak, yeniden işlemek veya depolamak üzere yetkilendirilen tesisleri kapsayan Yönetmelik, nükleer tesisler ve nükleer maddeler ile ilgili düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemlerine ilişkin esasları düzenliyor. 

Yönetmelik nükleer tesisleri ve nükleer maddeleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim veya diğer kötü niyetli girişim ve olayların önlenmesini, olasılıklarının ve etkilerinin en aza indirilmesini, hırsızlık veya nükleer maddenin kaybolması durumunda ilgili mercilerin en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlayarak halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin korunmasının temin edilmesini hedefliyor.

TESİSLER EMNİYET PLANLARI HAZIRLAYACAK

Bu doğrultuda tesislerin hazırlayacağı İnşaat Emniyet Planı ve Nükleer Emniyet Planı ve Merkezi Alarm İstasyonu gibi zorunlulukları hükme bağlayan düzenleme, 22 Mayıs 2012 tarihli Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinin aykırı hükümlerini de yürürlükten kaldırdı. 

YETKİ BAŞVURUSU YAPMIŞ OLANLARA UYUM İÇİN SÜRE TANINDI

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilen veya yetkilendirilmek üzere NDK’ya başvuruda bulunmuş kişiler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yeni Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken planlar ile işbirliği protokollerini NDK’ya sunacaklar. 

Yetkilendirilen veya yetkilendirilmek üzere Kuruma başvuruda bulunmuş kişi tarafından gerekçelendirilmesi ve gerekçenin Kurum tarafından uygun bulunması halinde bu süre 1 yıla kadar uzatılabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler