1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası gün sayıyor

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası gün sayıyor

Enerji Günlüğü - Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası 1 Eylül 2018'de teslimat, faturalama ve ödeme yükümlülüğü doğuracak şekilde Sürekli...

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası gün sayıyor

Enerji Günlüğü - Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası 1 Eylül 2018'de teslimat, faturalama ve ödeme yükümlülüğü doğuracak şekilde Sürekli Ticaret Platformu’nun (STP) devreye alınması ile birlikte uygulanmaya başlanacak. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nın (OTSP) 01/09/2018 tarihinde saat 08:00'da teslimat, faturalama ve ödeme yükümlülüğü doğuracak şekilde Sürekli Ticaret Platformu’nun (STP) devreye alınması ile esas uygulamaya geçeceğini açıkladı. 

Açıklamaya göre bu duyurunun yayımlanmasından 30 (otuz) gün sonra BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar'da (ŞİD) 08/03/2018 tarihli ve 7727 sayılı Kurul Kararıyla yapılan değişiklikler yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, ŞİD'de belirtilen diğer hususların yanı sıra iletim şebekesinde doğal gaz taşıtanların dengesizliklerinin uzlaştırılması görevi de EPİAŞ'a geçecek olup sistem kullanıcıları 01/09/2018 tarihi itibarıyla iletim sisteminde dengeleme amaçlı işlemlerini OTSP üzerinden yapacaklar.

OTSP'YE GEÇİŞ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

OTSP'ye 01/09/2018 tarihinde geçişin sağlanabilmesi amacıyla 15/08/2018 tarihine kadar tarafların imzalaması gereken sözleşme, protokol ve zeyilnameler şu şekilde olacak: 

1) Taşıtanlar tarafından imzalanacak sözleşme ve protokoller: Taşıtan ile EPİAŞ arasında STP Katılım Anlaşması, taşıtan ile BOTAŞ arasında imzlanmış olan Standart Taşıma Sözleşmesinin OTSP işleyişine uygun olarak revize edilmesini temin eden zeyilname, taşıtan ile BOTAŞ ve EPİAŞ arasında Dengesizliklerin Uzlaştırılması Protokolü, taşıtan ile TAKASBANK  arasında Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu - Katılımcı Anlaşması.

a)STP'yi kullanarak organize toptan doğal gaz satış piyasasında ticaret yapmak isteyen ve iletim lisansı sahibi BOTAŞ ile halihazırda mevcut bir Standart Taşıma Sözleşmesi olan lisans sahiplerinin şu sözleşme, protokol ve zeyilnameleri imzalaması gerekiyor. a) Yalnızca sistem kullanıcısı statüsüne sahip kalmak isteyen ve iletim lisansı sahibi BOTAŞ ile halihazırda mevcut bir Standart Taşıma Sözleşmesi olan lisans sahipleri, STP Katılım Anlaşması haricindeki diğer anlaşma ve protokolleri imzalayacak.  c) Halihazırda Taşıyıcı ile imzalanmış mevcut bir STS'si bulunmayanların yapacakları başvurular ile OTSP'nin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak başvurularda ŞİD'de yer alan Gaz Yılı İçinde Sisteme Giriş Başvuru Şartları ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. d) Organize toptan doğal gaz satış piyasasına geçişin sağlıklı olarak tamamlanabilmesi için lisans sahiplerinin izlemesi gereken prosedüre ilişkin hususlar ile ŞİD ve PUE kapsamında öngörülen sözleşme, zeyilname ve protokol metinleri, 01/08/2018 tarihi itibariyle www.botas.gov.tr ve www.epias.com.tr adreslerinde yer alıyor. 

2) Piyasa İşletmecisi tarafından imzalanacak sözleşme ve protokoller:  Piyasa işletim lisansı sahibi EPİAŞ'ın, iletim lisansı sahibi BOTAŞ ve merkezi uzlaştırma kuruluşu TAKASBANK ile şu sözleşme ve anlaşmaları imzalaması gerekiyor. BOTAŞ ve EPİAŞ arasında Piyasa Teslim Sözleşmesi ve EPİAŞ ile TAKASBANK  arasında Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu Anlaşması.

Piyasa İşletmecisi tarafından imzalanacak bu sözleşmeler 01/09/2018 tarihi itibariyle hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacak.

OTSP'ye geçiş sürecinin tamamlanabilmesi için gerekli olan hukuki prosedürlere uymayan lisans sahipleri hakkında ilgili mevzuatta öngörülen hükümler uygulanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler