1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Öztüketimde CNG ve LNG lisansı gerekmeyecek

Öztüketimde CNG ve LNG lisansı gerekmeyecek

Enerji Günlüğü – Lisans sahibinden teslim aldığı CNG veya LNG'yi satmayıp kendi ihtiyacı için kullanan ile gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak...

Öztüketimde CNG ve LNG lisansı gerekmeyecek

Enerji Günlüğü – Lisans sahibinden teslim aldığı CNG veya LNG'yi satmayıp kendi ihtiyacı için kullanan ile gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak CNG halinde kendi araçlarında yakıt olarak kullananların lisans almalarına gerek olmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i bugünkü Resmi Gazete'de yayınlayarak duyurdu.

Buna göre, Lisans sahibinden teslim aldığı sıkıştırılmış doğal gazı (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) kendi ihtiyacı için kullanarak satış faaliyetinde bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) halinde kendi araçlarında yakıt olarak kullanmak üzere satış faaliyetinde bulunmayan tüzel kişilerin, ilgili mevzuattaki ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla lisans almalarına gerek olmayacak.

İthalatçı şirketler, başvurularında her takvim yılında ithal edecekleri doğal gazın Kurul tarafından belirlenen oranı kadar bir miktarını beş yıl içinde yurt içinde yer altı depolama imkânı sağlayacaklarına dair önsözleşme veya taahhütname ibraz etmiş iseler, depolama yükümlülüğünü yerine getirmek için lisans sahibi depolama şirketleri ile daha sonra imzalayacakları kira sözleşmelerini Kuruma ibraz etmek zorunda olacaklar.

Ülkedeki yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin tüm ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının depolanmasına ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine imkân verecek seviyede olmasına bağlı olarak Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gazın beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolama yükümlülüklerine ilişkin oranını, ülkedeki mevcut yer altı depolama kapasitesini dikkate alarak yüzde yirmiden fazla olmamak üzere belirlemeye yetkili olacak. İthalatçı şirketlerin depolama yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenecek.

YÜZEN LNG DEPOLAMA LİSANSI İÇİN EK BELGE İSTENECEK

Yüzen LNG terminalinde faaliyette bulunulmak istenilmesi halinde; yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz depolama (LNG) tesisinin lisans süresi boyunca ulusal iletim şebekesinin işleyişini ihlal etmeyecek şekilde iletim şirketi ile eşgüdümlü faaliyet göstereceğine, bununla birlikte Kurul tarafından uygun bulunan haller ile mücbir sebepler hariç tesisin depolama lisansında belirtilen yerde her daim bulunacağının ve işletileceğinin garanti edildiğine dair taahhüdü depolama lisansı belgeleri içinde bulundurmak zorunda olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler