1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Su tahsisinde enerji dördüncü öncelik sırasında

Su tahsisinde enerji dördüncü öncelik sırasında

DSİ, su tahsisleri öncelik sıralamasına göre enerji üretimini içme suyu, çevresel ihtiyaçlar ve tarımsal amaçlı su kullanımının ardından dördüncü sırada değerlendirecek. 

Su tahsisinde enerji dördüncü öncelik sırasında

Enerji Günlüğü - DSİ, su tahsisleri öncelik sıralamasına göre enerji üretimini içme suyu, çevresel ihtiyaçlar ve tarımsal amaçlı su kullanımının ardından dördüncü sırada değerlendirecek. 

Su Tahsisleri hakkında Yönetmelik, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, denizler hariç olmak üzere, su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile münhasıran Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak su tahsislerine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. 

Yönetmelik, su kullanımında öncelik sırasının aşağıdaki gibi olacağını hükme bağlıyor. 
İçme ve kullanma suyu ihtiyacı
Çevresel su ihtiyacı
Tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği
Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları
Ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları. 

Ayrıca su kaynağının yeterli olması halinde, havza planları çerçevesinde kaynağın birden fazla amaçla kullanımına öncelik sırası gözetilerek izin verilebilecek.

Yönetmeliğe göre; termik enerji santralleri, endüstriyel ve madencilik tesisleri için su kullanım talepleri yapılırken; onaylanmış ya da onay süreci devam eden çevresel etki değerlendirme raporunda veya proje tanıtım dosyasında, tesisin kullanacağı su miktarını ve kullanılan suyun ne şekilde deşarj edileceğini belirten bölüm de başvuru dosyasına eklenecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler