1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Termik santrallerin çevre uyumuna sıkı takip

Termik santrallerin çevre uyumuna sıkı takip

Enerji Günlüğü - Özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımları mercek altına alınıyor. Özelleştirilmiş...

Termik santrallerin çevre uyumuna sıkı takip

Enerji Günlüğü - Özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımları mercek altına alınıyor. 

Özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayınlandı. 

8 KİŞİLİK KOMİSYON KURULACAK

Uyum sürecinin takibini yapmak üzere bir Çevre Mevzuatına Uyuma Yönelik Takip ve İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyon, dördü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan dördü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşacak. Komisyonun sekretaryası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürütülecek. Komisyon ilk toplantısında çalışma usul esasları ile karar alma süreçlerini belirleyecek. 

PLANLAR BİR AY İÇİNDE SUNULACAK

Termik santral şirketleri, çevre mevzuatına uyum konusunda hazırladıkları ilk iş termin planlarını ve raporlarını, 30 gün içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunacak. Üç nüsha basılı şekilde ve ayrıca dijital ortamda sunulacak bu iş termin planları ve raporlar Komisyon üyelerine iletilecek. 

PLANLARIN UYGUNLUĞU KARARA BAĞLANACAK 

Komisyon, üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarını inceleyecek, buna ilişkin görüş bildirerek düzeltme/değişiklik ve/veya ek bilgi/belge talep edebilecek. İstenen düzeltme/değişiklik ve/veya ek bilgi/belgenin ne zamana kadar sunulacağını da belirleyecek Komisyon, eksiksiz yapılmış plan başvurularını yapacağı değerlendirme sonucunda teknik olarak uygun olup olmadığını karara bağlayacak. Karara bağlanmış planların uygulanmasındaki ilerlemeyi de Komisyon takip edecek. Bu amaçla yerinde inceleme yapabilecek ya da yaptırabilecek Komisyon, gerekli görürse ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından yerinde inceleme yapmak üzere personel talep edebilecek. 

Üretim şirketleri, Komisyon tarafından onaylanan iş termin planına uygun faaliyetleri yerine getirecek. Her bir tesise ilişkin iş termin planı ile bu planlardaki muhtemel revizyonlar Komisyon tarafından incelenmek üzere Bakanlığa iletilecek. İş termin planı kapsamında ilerlemeleri gösteren rapor dörder aylık periyotlarla Bakanlığa sunulacak. İş termin planına uyulmaması veya gecikme yaşanması halinde bunlar gerekçeleriyle birlikte belgeler ve bilgileri de içerecek şekilde Bakanlığa sunulacak.

Önceki ve Sonraki Haberler