1. HABERLER

 2. NÜKLEER

 3. Tirityumlu bileşiklerin ithalinde uygunluk yazısı aranacak

Tirityumlu bileşiklerin ithalinde uygunluk yazısı aranacak

Tirityumlu bileşikler de radyoaktif madde ithalatında aranan uygunluk yazısı mecburiyetinin kapsamına alındı.

Tirityumlu bileşiklerin ithalinde uygunluk yazısı aranacak

Enerji Günlüğü - Tirityumlu bileşikler de radyoaktif madde ithalatında aranan uygunluk yazısı mecburiyetinin kapsamına alındı.

Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/3), Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre tirityumlu bileşiklerin ithalatında da Nükleer Düzeleme Kurumu’ndan (NDK) alınacak uygunluk yazısını gümrük idarelerine ibraz etmek gerekecek. 

2020 yılında yürürlükte olan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/3) ise yeni Tebliğ ile birlikte yürürlükten kalktı. Eski Tebliğ’de tirityumlu bileşikler listede yer almıyordu.

NDK UYGUNLUK YAZISINA TABİ EŞYA LİSTESİ

Buna göre 2021 yılında ithalatında NDK’dan alınmış uygunluk yazısı ibrazı gerektiren radyoaktif maddeler ve radyoaktif maddelerle beraber kullanılan eşya listesi, Gümrük Tarife Pozisyon kodlarıyla birlikte, aşağıdaki gibi bildirildi. 

 • 2612.10.10.00.00 / İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları. (EURATOM)
 • 2612.20.10.00.00 / Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri. (EURATOM)
 • 28.44 / Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar.
 • 2845.10.00.00.00 / Ağır su (döteryum oksit.) (EURATOM)
 • 2845.90.10.00.11 / Dötere organik bileşikler.
 • 2845.90.10.00.19 / Diğerleri.
 • 2845.90.90.00.11 / Tirityumlu bileşikler.
 • 7806.00.10.00.00 / Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar. (EURATOM)
 • 84.01 / Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar. 
 • 8606.91.10.00.00 / Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar.
 • 8609.00.10.00.00 / Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler. (EURATOM)
 • 8704.21.10.00.00 / Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar. (EURATOM)
 • 8704.22.10.00.00 / Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar. (EURATOM)
 • 8704.23.10.00.00 / Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar. (EURATOM)
 • 8704.31.10.00.00 / Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar. (EURATOM)
 • 8704.32.10.00.00 / Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar. (EURATOM)
 • 8709.11.10.00.00 / Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar. (EURATOM)
 • 8709.19.10.00.00 / Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar. (EURATOM)
 • 8716.39.10.00.00 / Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar. (EURATOM)
 • 9022.21.00.00.00 / Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için.
 • 9022.29.00.00.00 / Diğer amaçlarla kullanılanlar.
Önceki ve Sonraki Haberler