TKİ 20 ton potasyum hidroksit satın alacak

Enerji Günlüğü – TKİ, 20.000 kg potasyum hidroksit (kostik) satın alacak. Türkiye Kömür İşletmeleri, Ilgın Kontrol Müdürlüğü Gölyaka Hümik...

TKİ 20 ton potasyum hidroksit satın alacak

Enerji Günlüğü – TKİ, 20.000 kg potasyum hidroksit (kostik) satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ilgın Kontrol Müdürlüğü Gölyaka Hümik Asit Tesisi’nde kullanmak üzere 20.000 kg potasyum hidroksit (kostik) satın almak için ihale yapacak. İhaleye konu olan malzeme; 45 takvim günü içerisinde, Ilgın Kontrol Müdürlüğü Gölyaka Hümik Asit Tesisi, Ilgın, Konya adresine teslim edilecek. 

İhale 28 Mart 2019 günü, saat 14.30’da, TKİ Genel Müdürlüğü, İhale Komisyonu Toplantı Salonu, Hipodrom Caddesi, No: 12, 06330, Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale evrakı TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı, Kat: 10, Oda no: 1007-A, Hipodrom Caddesi, No: 12, 06330, Yenimahalle, Ankara adresinde bedelsiz görülebilecek ve bankaya yatırılacak olan 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü, Elektronik Belge ve Arşiv Şefliği’ne verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.