TKİ-ELİ 180 bin ton kömür taşıtacak

TKİ–ELİ 180.000 ton kömür için yükleme, taşıma ve boşaltma hizmetleri alacak. 

TKİ-ELİ 180 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ–ELİ 180.000 ton kömür için yükleme, taşıma ve boşaltma hizmetleri alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü; 180.000 ton kömürün, 90 günlük süre içinde, Işıklar B termik stoğundan, Soma B Termik Santrali 1-4 (Yırca ve Balcı kapıları) ve 5-6 ünitelerine ve stok sahalarına taşınmak için yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması hizmetlerini almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 11 Haziran 2019 günü, saat 14.00’te, TKİ, ELİ Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde yapılacak. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, 13 Eylül Mahallesi, Atatürk Cd., No: 89, 45500, Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 100 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler