1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK makine yedek parçaları alacak

TTK makine yedek parçaları alacak

TTK, 62 kalem döküm makine yedek parçaları satın alacak.

TTK makine yedek parçaları alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 62 kalem döküm makine yedek parçaları satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 62 kalem döküm makine yedek parçaları satın almak üzere ihale yapacak. 

İhale, 17 Haziran 2019 günü, saat 15.00’te, TTK Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı, Toplantı Salonu, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemenin en geç 120 takvim günü içinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 150 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler