1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ kömür taşıtacak

TKİ kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ, Soma B Termik Santraline 220 bin ton kömür taşıtacak.Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Eynez Yeraltı...

TKİ kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ, Soma B Termik Santraline 220 bin ton kömür taşıtacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından, Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca kapı ve 5-6 ünitelerine 220 bin ton kömürün taşınması ve boşaltılması işini ihale edeceğini duyurdu.

İhale, 01.06.2018 tarihinde saat 15:00’da ELİ Müdürlüğünde açık usul ile yapılacak. Yapılacak işin süresi 60 gün olarak belirlendi.

İhale dokümanı, ELİ Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilecek ve yine aynı adresten 170 TL karşılığında temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu. İstekliler ihale dokümanını ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecekler. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gün olarak belirlendi.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler