TKİ madeni yağ, kızaklı sac köşk ve cıva tayin cihazı alacak

TKİ-ELİ Müdürlüğü; 3 kalem dökme madeni yağ, 2 adet kızaklı sac köşk ve bir cıva tayin cihazı satın almak istiyor. 

TKİ madeni yağ, kızaklı sac köşk ve cıva tayin cihazı alacak

Enerji Günlüğü - TKİ–ELİ Müdürlüğü; 3 kalem dökme madeni yağ, 2 adet kızaklı sac köşk ve bir cıva tayin cihazı satın almak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü 3 kalem dökme madeni yağ, 2 adet 36 KW modüler hücreli kızaklı sac köşk ve bir adet cıva tayin cihazı satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

365 gün içinde teslim edilmesi gereken madeni yağlarla ilgili ihale; 07 Mayıs 2019 günü, saat 14.00’te, ELİ İşletmesi Müdürlüğü, Satınalma Komisyonu Toplantı Salonu, Soma, Manisa adresinde yapılacak. 

2 adet 36 KW modüler hücreli kızaklı sac köşk ihalesi ise 07 Mayıs 2019 günü, saat 15.00’te; yine aynı adreste yapılacak. Bu malzemenin teslim süresi 60 gün olacak. 

Bir adet cıva tayin cihazı ihalesi de aynı gün, saat 15.30’da yapılacak. Cıva tayin cihazının da 60 gün içinde teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, 13 Eylül Mh., Atatürk Cd., No: 111, 45500,
Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 200 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Firmaların ihaleye girebilmeleri için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üyesi olmaları gerekiyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler