TTK bağ demiri ve bağlantı elemanları alacak

TTK, bağlantı elemanlarıyla birlikte, 3 kalem bağ demiri satın alacak. 

TTK bağ demiri ve bağlantı elemanları alacak

Enerji Günlüğü – TTK, bağlantı elemanlarıyla birlikte, 3 kalem bağ demiri satın alacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), bağlantı elemanlarıyla birlikte, 3 kalem bağ demiri satın almak için ihale açacak.  

İhale, 29 Nisan 2019 günü, saat 15.00’te; TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. 

İhale konusu malzemenin, işe başladıktan sonraki 180 takvim günü içinde teslim edilmiş olması gerekiyor. 

İhale evrakı TTK, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, Mithatpaşa Mahallesi, No: 125, Zonguldak ve TTK, Ankara Misafirhanesi, 7. Cad. (Aşkabat Cad.), 19. Sok., No: 22, Bahçelievler, Ankara adresinde ücretsiz görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar TTK, Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Mithatpaşa Mahallesi, 67090, Zonguldak adresine verilebilecek ya da posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler