1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ’de unvan değiştirerek yükselmek sözlü sınava bağlandı

TKİ’de unvan değiştirerek yükselmek sözlü sınava bağlandı

Enerji Günlüğü - TKİ Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Unvan değişikliği ile terfiler...

TKİ’de unvan değiştirerek yükselmek sözlü sınava bağlandı

Enerji Günlüğü - TKİ Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Unvan değişikliği ile terfiler sözlü sınav şartına bağlandı. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlük kazandı. 

Yönetmelikte, kadro yükseltme için gereken şartlar; sınavsız atamaların hangi şartlarla yapılacağı; sınavla atanacak olanlarda aranacak genel şartlar; görevde yükselme sınavına girebilmek için gereken şartlar; unvan değişikliği sınavına katılmak için gereken şartlar; sınavların nitelikleri gibi detaylar sıralanıyor. 

Bu Yönetmeliğin yayınlanmasıyla 8 Kasım 2017 tarihinde, 30234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış oldu.

 

Yeni Yönetmelikle beraber, bir dizi yenilik getirildi. Unvan değişikliği sınavına girecek isteklilerin sözlü sınava da alınacakları hükmü bunlardan biri oldu. 

Ayrıca; veri hazırlama ve kontrol işletmeni, muhasebeci yardımcısı ve topograf unvanları görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar arasından çıkarıldı; bu kadro ve pozisyonlar arasına ekonomist unvanı eklendi.

YÜKSELME İÇİN KURUMDA EN AZ 1 YIL GÖREV ŞARTI

“Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 7. maddede “Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması” şartı yerine, “Görev unvanları itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıma” şartı getirildi. Aynı maddede “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadro ve pozisyonların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olma” şartı ise “Kurumda daha alt düzeydeki kadro ve pozisyonların birinde en az bir yıl çalışmış olma” şartı ile değiştirildi. 

TEKNİK VE İDARİ BRANŞ AYRIMI KALDIRILDI

“Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 8. maddede ise “teknik ve idari branş” ayrımı kaldırıldı ve teknik ve idari branşlar için ortak şart olarak “Teknik Uzman, başmühendis, uzman, şef, memur, çözümleyici, sistem programcısı, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi unvanlarında veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olma” şartı getirildi. Bu değişikliğe paralel olarak; Bilgi İşlem Müdürü olarak atanabilmek için de bir programlama dilini bildiğini belgeleme şartı kondu. Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için gereken mühendis ve mimar pozisyonlarında 8 yıllık hizmeti bulunma şartı da 6 yıla indirildi. 

8. maddede Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için gereken “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olma” şartı da bütünüyle kaldırıldı. Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için gereken “Mühendis, mimar pozisyonunda olmak üzere toplam en az sekiz yıllık hizmeti bulunma” şartı “En az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda, en az 8 yıl görev yapmış olma” şartıyla değiştirildi ve “Bilgi İşlem Müdürlüğünde uzman pozisyonuna atanabilmek için en az bir programlama dilini bildiğini belgeleme” şartı getirildi. 

Aynı maddede Uzman pozisyonuna atanabilmek için gereken Yönetim hizmetleri grubu veya Bilgi işlem hizmetleri grubunda Çözümleyici ya da Sistem Programcısı olarak 8 yıllık hizmet şartı kaldırılarak yerine “Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şef ve en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az 8 yıl görev yapmış olma” şartı getirildi. Muhasebe Dairesi Başkanlığında uzman pozisyonuna atanabilmek için de, Muhasebe birimlerinde en az 2 yıl çalışmış olma veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını haiz olma şartı ilave edildi. 

Yönetmeliğin “Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 9. maddesinde farklı unvan ve pozisyonlara atanabilmek için istenen şartlar arasında sayılan “Unvan değişikliği sınavında başarılı olma” ifadesi madde başlığında zaten belirtildiği için gereksiz bulunarak çıkarıldı. 

Bu maddede Programcı pozisyonuna atanabilmek için gereken şartlardan sayılan “En az iki yıl süreli mesleki veya teknik okulların Programcılık bölümlerinden mezun olma” ifadesine “…veya fakülte ve 4 yıllık yüksekokullardan mezun olma” ifadesi eklendi. Ayrıca “Bilgi işlem programlama dilini bildiğini belgelendirme” şartı kaldırıldı ve “En az iki programlama dilini bilme” şartı, “En az bir programlama dilini bildiğini belgeleme” olarak değiştirildi. 

Yönetmeliğin “Yazılı sınav” başlıklı 11. Maddesinde ise, “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü”, sınav yaptırılabilecek kurumlar arasından çıkarıldı. 

Önceki ve Sonraki Haberler