1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TMMOB’da mobbing ve cinsiyet ayrımcılığı düzenlemesi

TMMOB’da mobbing ve cinsiyet ayrımcılığı düzenlemesi

TMMOB kendi bünyesinde gerçekleşen mobbing, taciz ve cinsiyet ayrımcılığı davranışlarını Disiplin Yönetmeliği kapsamına aldı. 

TMMOB’da mobbing ve cinsiyet ayrımcılığı düzenlemesi

Enerji Günlüğü - TMMOB kendi bünyesinde gerçekleşen mobbing, taciz ve cinsiyet ayrımcılığı davranışlarını Disiplin Yönetmeliği kapsamına aldı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik, TMMOB çatısı altında gerçekleşen psikolojik yıldırma, baskı, her türlü taciz ve cinsiyet ayrımcılığı gibi davranışları yönetmelik kapsamında alan düzenleme getiriyor. 

MOBBİNG TACİZ VE CİNSİYET AYRIMCILIĞINA CEZA

Yeni düzenlemeye göre bundan böyle psikolojik yıldırma (mobbing), baskı, her türlü taciz davranışı ve cinsiyet ayrımcılığı yapanlara da disiplin cezası verilecek. 

Düzenlemeye göre yeni Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla; mobbing, baskı, taciz ve cinsiyet ayrımcılığı davranışları nedeniyle 15 günden az ve 6 aydan uzun olmamak kaydıyla, meslek uygulamasının yasaklanması cezası da verilebilecek. 

SORUŞTURMA KOMİSYONUNA MUTLAKA BİR KADIN ÜYE

Uygulanacak prosedür konusuna da değinen değişiklik düzenlemesine göre Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirimin yapılmasından itibaren en geç iki ay içinde konuyu inceleyecek. Bildirim soruşturmaya değer görülürse, Yönetim Kurulu bildirimi inceleyecek ve bir ya da birkaç Oda üyesini soruşturmacı olarak atayacak. Ancak cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz bildirimlerinde Oda Kadın Komisyonunun önereceği bir kadın oda üyesinin soruşturmacı olarak atanması zorunlu olacak. 

ODA KADIN KOMİSYONU MÜDAHİL OLACAK

Soruşturma prosedürü uygulanırken, cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz bildirimleriyle ilgili soruşturma kapsamında, Oda Onur Kurulunun değerlendirmesini geliştirmek üzere Oda Kadın Komisyonundan ve/veya TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasından konu hakkında görüş oluşturması istenecek. Bu görüş raporu da değerlendirme kapsamında dikkate alınacak.

Önceki ve Sonraki Haberler