1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. TMSF Akfel Gaz hisselerini satacak

TMSF Akfel Gaz hisselerini satacak

TMSF, Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satmak üzere ihale yapacak.

TMSF Akfel Gaz hisselerini satacak

Enerji Günlüğü - TMSF, Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satmak üzere ihale yapacak. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanati ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden TMSF Kurul Kararı ile oluşturulan Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olacak şekilde satmak üzere; kapalı zarf, açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale 19 Ocak 2022 günü, saat 14.00’te TMSF’nin Büyükdere Cad., No: 143, Esentepe, İstanbul adresindeki Konferans Salonu’nda yapılacak. 

İhale evrakı, Satış Komisyonu tarafından, TMSF’nin Büyükdere Cad., No: 143, Esentepe, İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Şartnameyi satın almak isteyenlerin, TMSF’ye ait Türkiye Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 nolu TL hesabına 30.000 TL’yi “Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu Satış Komisyonuna elden teslim etmeleri gerekiyor. 

MUHAMMEN BEDEL 230 MİLYON LİRA
Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 230.000.000 lira muhammen bedel belirlendi. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için TMSF’ye ait T. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 nolu TL hesabına 23.000.000 TL nakit teminatı, “Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırmaları gerekiyor. Nakit teminat dışında; bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecek. Ancak isteklinin doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu, ihale teminatı olarak kabul edilmeyecek.

İhale evrakının teminat belgeleriyle birlikte en geç 18 Ocak 2022 günü, saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na teslim edilmesi gerekiyor. 

İstekliler, Satış Komisyonu’na ıslak imzalı yazı ile müracaat ederek; Bilgi Odası kullanabilecekler. Bilgi Odasını kullanabilmek için TMSF’ye ait Türkiye Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 nolu TL hesabına 60.000 TL’yi “Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırmak ve dekont aslı ile Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak Satış Komisyonu’na elden teslim etmek gerekecek. 

Etiketler : ,
İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler