TŞFAŞ trafo satın alacak

Enerji Günlüğü – Turhal Şeker Fabrikası için 1000 kVA gücünde bir trafo temini ihalesi yapılacak. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Turhal Şeker...

TŞFAŞ trafo satın alacak

Enerji Günlüğü – Turhal Şeker Fabrikası için 1000 kVA gücünde bir trafo temini ihalesi yapılacak. 

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Muammer Tuksavul – Turhal Şeker Fabrikası’na bağlı Makine Fabrikası için; kurulum, montaj ve demontaj işleri de dahil olmak üzere, 1000 kVA’lık bir trafo temini için, açık ihale usulüyle, ihale yapacak. 

İhale 23 Kasım 2018 günü, saat 14.00’te, Muammer Tuksavul – Turhal Şeker Fabrikası’na bağlı Makine Fabrikası’nda yapılacak. 

İhale evrakı Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi, 60300, Turhal, Tokat adresinde ücretsiz görülebilecek ve 118 TL karşılığında Muammer Tuksavul – Turhal Şeker Fabrikası, Ticaret Servisi’nden satın alınabilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Muammer Tuksavul – Turhal Şeker Fabrikası, Haberleşme Servisi’ne elden teslim edilmesi veya aynı adrese iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İsteklilerin teklif bedelinin %3’ü oranında geçici teminat vermesi gerekiyor. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek ve ihaleye sadece yerli istekiler katılabilecek.