1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 17 kalem elektrikli makine satın alacak

TTK 17 kalem elektrikli makine satın alacak

TTK, 17 kalem ve 109 adet elektrikli makine satın almak istiyor.

TTK 17 kalem elektrikli makine satın alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 17 kalem ve 109 adet elektrikli makine satın almak istiyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 17 kalem ve 109 adet elektrikli makineler satın almak için açık usulde ihale yapacak. İhale konusu malzemenin TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Daire Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilmesi gerekecek. 

İhale, 24 Haziran 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 30 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler